Накопичене зобов’язання

Якщо витрати відносяться до попереднього розрахункового періоду, а відповідні платежі по ним – ось до чого, то внаслідок цього виникає зобов’язання називається накопиченим.

Предметом такого зобов’язання, яке боржник зобов’язаний виконати на користь кредитора, можуть бути грошові кошти, виконання певної роботи в певні терміни, передача прав на майно або заборона на певні дії до виконання зобов’язання. Відносини кредитора і боржника, а також відповідальність за невиконання накопиченого зобов’язання, регулюються цивільно-правовими відносинами і письмовим договором між ними.

Накопичені зобов’язання вважаються поточними зобов’язаннями боржника, якщо термін їх виконання менше одного року або одного операційного циклу. У балансовому звіті вони вписуються в колонку пасивів до повного погашення.

Рішення при невиконанні накопиченого зобов’язання

1. У разі неналежного виконання боржником своїх зобов’язань кредитор може вимагати від боржника сплати грошової суми понад накопиченого зобов’язання. Ця сума, якщо вона не обумовлена ​​законом, визначається письмовим договором між сторонами і називається неустойкою.

2. Якщо сторони домовляються про зміну способу виконання накопиченого зобов’язання іншим зобов’язанням, то при підписанні відповідного договору первісне зобов’язання припиняється. Такий спосіб вирішення називається новацією зобов’язання.

3. Сторонами встановлюються порядок, розмір і терміни надання відступного. Накопичене зобов’язання припиняється за згодою обох сторін. Відступним можуть бути надання кредитору обумовлених спеціальним договором прав, передача грошей або майна на користь кредитора.

Приклади накопичених зобов’язань

1. Затримка із зарплати.

2. Пенсійне страхування.

3. Делькредере – зобов’язання брокера виконати угоду.

4. Витрати, які боржник несе за товари або послуги, що надійшли від кредитора і прийняті боржником без передоплати.

5. Податкові зобов’язання.

6. Несплачені позики.

7. Зобов’язання, що виникло через заподіяння шкоди або шкоди.

Посилання на основну публікацію