Надходження та вибуття нематеріальних активів

Надходження НМА спочатку відображається за Д.08.5. Після формування фактичної вартості інформація переноситься на Д.04. Може використовуватися 05.
Господарські операції:
1 – придбання НМА (договірна – ПДВ): Д.08.5 – к.60 / 76
2 – врахований ПДВ: д.19 – к.60 / 76
3 – дарування (отриманий НМА): Д.08.5 – К.91.1
4 – внесок до статутного капіталу НМА: Д.08.5 – К.75.1
Нематеріальні активи вибувають в наступних випадках:
1 – реалізація невикористовуваних НМА,
2 – безоплатна передача НМА,
3 – при стихійних лихах,
4 – в разі нестачі при інвентаризації,
5 – внесок в КК інших організацій та інше.
Господарські операції:
1 – списана первісна вартість (Д.04 (вибуття) – К.04)
2 – списана накопичена амортизація (Д.05 – К.04 (вибуття)
3 – списана залишкова вартість НМА (Д.91.1 – К.04 (вибуття)
4 – відображена реалізація НМА (д.62 – К.91.1)

Посилання на основну публікацію