Надбавка за пакет акцій

Надбавка за пакет акцій – додаткове нарахування до курсу цінних паперів, яке отримує продавець за підвищення частки акцій у покупця.

Надбавка за пакет акцій: сутність, основні чинники впливу

При оцінці вартості акцій і визначенні покладеної надбавки, важливо чітко розуміти види вартості цінних паперів. Їх декілька:

Номінальна – ціна, яка розраховується шляхом простого ділення обсягу статутного капіталу на загальну кількість випущених акцій. На підставі цієї вартості і відбувається обчислення дивідендів, емісійної і ринкової ціни акцій. За обсягом номінальної ціни можна судити, яку виплату отримає акціонер в разі ліквідації (банкрутства) компанії.

2. Емісійна ціна формується після оцінки акцій. На практиці вона може відрізнятися від номінальної ціни в одну і іншу сторону.

3. Балансова вартість дозволяє з точністю визначити капітал компанії. По суті, даний елемент є складовим ланкою бухгалтерського обліку підприємства. Розрахунок балансової вартості проводиться як різниця між капіталом організації та показником зобов’язань та загальним обсягом активів.

4. Ліквідаційна вартість – вартість, яка відображає загальний обсяг сумарних активів компанії, що залишилися після реалізації на аукціоні або після виплати підприємством своїх зобов’язань.

5. Інвестиційна ціна – параметр, який має ключове значення для інвестора. Він відображає вартість, за якою може бути проданий актив.

6. Ринкова ціна – поточна вартість цінного паперу на ринку, за яку її можна купити (продати).

7. Розрахункова ціна. Даний параметр може знадобитися при підведенні підсумків технічного дослідження та виконанні робіт по аналітичному моделюванню. Для розрахунку проводиться побудова трендової моделі, що відображає закони математики і дозволяє зробити прогноз ймовірну вартість цінного паперу через якийсь проміжок часу.

Надбавка або знижка за пакет акцій може орієнтуватися на будь-яку з описаних вище цін і бути наступних видів:

– знижка (зниження ціни) за міноритарний (безконтрольний) характер;
– знижка за низьку ліквідність або її повна відсутність;
– надбавка, що надається за контрольний характер.

Крім описаних вище, можна виділити і групу знижок:

– на блокування. Застосовується для порівняно великих пакетів цінних паперів міноритарного типу;
– на втрату ключової фігури (наприклад, мова може йти про спадщину);
– на структуру портфеля (для 2-х і більше видів дій компаній, які не збігаються один з одним).

При визначенні знижок або надбавок за пакет акцій велике значення має ряд факторів. До них можна віднести:

1. Фактори, які є обмежувачами прав власників контрольних пакетів. До таких можна віднести режим голосування, ефект розподілу власності, фінансові умови роботи в підприємницької діяльності, обмеження по контактам, обмеження в законодавстві, правова форма компанії, привабливість портфеля, конкурентоспроможність компанії, галузь роботи і так далі.

ліквідність акцій2. Фактори, що впливають на ліквідність. Тут можна виділити дві основні групи:

– до першої з них відносяться несприятливі перспективи продажу цінних паперів, низький рівень дивідендних виплат (неможливість виконання своїх зобов’язань), несприятливі умови для реалізації акцій підприємства і його самого.

– до другої групи належать такі фактори, як високі дивідендні виплати, можливість продажу підприємства або його цінних паперів.

3. Група додаткових факторів, які безпосередньо впливають на ліквідність акцій, а саме спред, обсяг торгів по цінних паперах, кількість пропозицій, наявність АДР, наявність реєстроутримувача, інформаційна відкритість підприємства.

Посилання на основну публікацію