1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Мультиринкова рівновага

Мультиринкова рівновага

Суспільство рівномірно розподіляє економічні блага між своїми членами, ефективно і поступально збільшується добробут всіх ідивидів. Під мультиринковою рівновагою слід розуміти узагальнене положення кількох ринків, в економічному просторі яких досягнуто стан ідеальної конкуренції. Суспільство гранично рівномірно розподіляє економічні блага між своїми членами, ефективно і поступально збільшується добробут всіх індивідів.

Досконала або ідеальна конкуренція являє теоретичну, важко здійснюваним на практиці модель ринку – при якому прямий вплив продавців і покупця на ринкову ціну виключається: допускається лише опосередкований вплив на цінові показники шляхом зміни динаміки попиту і пропозиції.

Мультіринкова рівновага виражається в трехкомпонентном рівності показників граничних витрат виробництва, граничної корисності і ціни товару.

Економічний сенс граничних витрат

Під граничними витратами слід розуміти ті витрати, які безпосередньо утворюються при створенні додаткової товарної одиниці. Граничні витрати є важливими показниками, за якими стають видні зміни в витратною вартості виробленої продукції, якщо виробництво буде розширено або скорочено на одну товарну одиницю.

Економічний сенс граничної корисності і ціни

Економічне значення граничної корисності виражається в збільшенні рівня заповнення певної потреби індивідів сукупністю певних матеріальних благ (загалу). Математичним значенням граничної корисності на графіку функцій є приріст загальної корисності, який відбувається внаслідок кількісного збільшення обсягу споживаного блага на одну одиницю.

Під ціною товарної одиниці слід розуміти грошовий вираз вартості товару, як сукупності використовуваних при виробництві товару ресурсів:

* робочої сили;

* Палива;

* Сировини і матеріалів.

ПОДІЛИТИСЯ: