Мораторій: визначення

Під терміном «мораторій» в міжнародному праві розуміють пролонгацію виконання державою своїх зобов’язань за міжнародними відповідно до угод або утримання від певного роду дій на конкретний термін. Наприклад, в 1977 році був оголошений мораторій на розробку і промислову розвідку мінеральних ресурсів в Антарктиці до моменту вироблення договірного угоди між провідними державами світу про юридичну режимі їх використання.

Історія виникнення мораторію

Звичай пролонгувати боржникам в часі виконання їх зобов’язань перед кредитором з’явився в Римі. Імператор Констанцій I, а потім і його наступники надавали мораторій особам, які стояли близько до двору, в оплаті їх боргів.

Імператори Грациан, Феодосій, Юстиніан прикладали багато зусиль, щоб привести в порядок систему видачі мораторію. Був прийнятий закон, згідно з яким відстрочка в оплаті боргів позичальників повинна оформлятися максимально на 5 років.

Під впливом римського права система видачі мораторію поширилася і на територію країн Західної Європи (в XIV столітті). Мораторій почали використовувати в якості привілеї, яка надавалася збанкрутілим вельможам.

Різновиди мораторію

Мораторій надається в адміністративному або судовому порядку. Виділяють наступні види мораторію (мається на увазі мораторій-відстрочка):

  • генеральний (загальний);
  • спеціальний.

За відстрочку виконання зобов’язань за боргами позичальник повинен сплатити разом із відсотками кредитору для відшкодування збитків, які були завдані останньому за час дії мораторію.

Приклади мораторію-заборони:

  • мораторій на страйки, смертну кару, ядерні випробування (в політичній сфері);
  • мораторій на дострокове погашення позики, на банківські рахунки (в сфері економіки).
Посилання на основну публікацію