Монополістична конкуренція і економічна ефективність

У порівнянні з ринком досконалої конкуренції ринок монополістичної конкуренції є економічно неефективним, так як:
1. На відміну від цін досконалої конкуренції рівноважна ціна монополістичної конкуренції більші за граничні витрат (МС): ціна зростає, а пропозиція падає. В результаті виникають чисті втрати суспільства від монополістичної конкуренції.
2. Фірми на ринку монополістичної конкуренції мають резервні виробничі потужності (в повному обсязі їх використовують) – це говорить про неефективність використання ресурсів.
Однак, на більшості ринків монополістичної конкуренції монопольна влада фірм незначна, отже, чисті збитки від монополістичної влади так само невеликі. Крім того, неефективність монополістичної конкуренції компенсується дуже важливою перевагою: фірми пропонують широкий асортимент диференційованої продукції.
Таким чином, в сучасній ринковій економіці найбільш набули поширення монополістична конкуренція і олігополія. Монополія зустрічається рідко: або це природна монополія, або це домінуюча фірма на ринку. Ринок досконалої конкуренції є швидше теоретичною моделлю і використовується для оцінки ефективності інших ринкових структур.

Посилання на основну публікацію