Модернізація економіки

Модернізація економіки – це вид економічної діяльності, головною метою якого є розвиток української економіки до рівня розвитку західних країн. По суті, модернізація полягає в прагненні економіки України побороти відставання шляхом удосконалення всіх сфер економіки всередині країни.

Модернізація економіки – поняття досить загальне, в різних наукових працях можна зустріти різну розшифровку цього визначення. Наприклад, часто поняття модернізація зустрічається не як процес, а як сам проект.

Меті модернізації економіки

Як вид економічної діяльності, модернізація економіки може мати цілі. Основними цілями є:

  • Формування сучасної української економіки – головна мета модернізації.
  • Оновлення всіх технічно застарілих аспектів виробництва, розвиток матеріальної бази виробництва.
  • Скорочення деяких галузей економіки.
  • Потужний розвиток і підтримка деяких галузей, які є каталізаторами загального економічного розвитку країни.

Головною метою модернізації все ж вважається формування правильної і сучасної економіки, все решта мети є супутніми.

Механізм модернізації економіки, його поняття

Цікавим визначенням є часто зустрічається «механізм модернізації». Він викликає інтерес і з теоретичної точки зору, і в контексті загальнонаукових категорій. Він також має кілька значень, основним з яких вважається наступний: механізм – це сукупність рухомих тіл, які тісно пов’язані один з одним і постійно стикаються. Це поняття актуально для деталей машин та іншого. Провівши паралель між загальним визначенням модернізації та механізму, можна прийти до висновку, що механізм модернізації – це сукупність дій, спрямованих на безперервне формування сучасної економіки України, які пов’язані між собою різними сферами діяльності. Тобто, можна сказати, що ці дії є основоположними в розрізі ресурсів економічної діяльності.

Багато вчених вважають, що механізм модернізації являє собою не що інше, як регулювання всіх сфер економіки, відстеження результатів і вироблення керуючих впливів.

А.Ю. Чаленко вважає, що необхідно ввести певні поняття, які будуть відрізняти той самий механізм від інших процесів. Тому відмітними особливостями механізму модернізації економіки України є:

  • Даний механізм не може існувати без процесу, він є основоположною всіх процесних механізмів і є його складовою частиною.
  • Механізм не може сам регулювати свої процеси, так як спрямований лише на виконання певних функцій, виконуючи вказівки, він знаходиться в очікуванні управління.
  • З’єднаний з керуванням механізм – зміст всього процесу.

Є й інші, більш поглиблені, формулювання поняття механізму, одна з таких формулювань вважає, що механізм – є чимось середнім між трьома стадіями:

1) Здійснення суб’єктом в центр повідомлень.

2) Обчислення центром даних повідомлень і побудова логічних висновків і результатів обчислень.

3) Оголошення центром наявних результатів.

Але це поняття занадто загальне для механізму модернізації.

Модернізація української економіки і її механізм – складне явище, тим самим вона викликає безліч суперечок, критик і роздумів у великих умів людства. Різнобічність понять впливає на появу маси теорій, різних точок зору і пояснень. Модернізація і розвиток економіки зацікавила не тільки представників економічних сфер науки, але притягнула інших вчених з інших галузей. Левову частку досліджень і більшу ініціативу проявляють юристи. Їх праці присвячені саме регулювання процесів механізму і впливу їх на розвиток загальнополітичних понять.

Проміжні висновки про модернізацію як понятті

Можна на цьому етапі провести тонку межу і підвести невеликий підсумок. Можна твердо стверджувати, що:

1) Універсальність і багатоаспектність механізму модернізації породжує масу теорій про визначення даного поняття, серед яких виділяють загальні:

Спосіб функціонування всієї системи економіки.

Сукупність регулюючих і факторів, що впливають на розвиток економіки України.
Елемент економічного механізму.

Саморегулювання діючих суб’єктів економічної сфери та регулювання функцій держави.

2) При наявності такого спектру наявних визначень, модернізація і розвиток економіки не повинні плутатися з іншими поняттями. Не можна поєднувати поняття технічного характеру або господарського з розвитком економічних функцій держави.

3) Модернізація української економіки порівнюється з процесом гри. Дане порівняння вкрай невдале і не може пояснити всю суть виконуваних дій на шляху до розвитку економіки країни. Гра, точніше форма гри, – досить абстрактне поняття, яке не може описати всі цілі і засоби модернізації.

4) Економічний механізм – є спосіб функціонування економічної діяльністю. Дане поняття уособлює рух і виконання різних функцій. А.Ю. Чаленко правильно і коректно описує визначення механізму, адже він не має власного управління, а лише є складовою частиною процесу. Він ніби знаходиться в «нерухомому» стані і не може виконувати всі свої завдання, контролюю весь процес.

5) Модернізація економіки України має безліч видів механізмів, включаючи економічні, політичні, соціальні, юридичні та інші. Але є нюанс – всі ці сфери необхідно розділяти на дві основні категорії – базисні і надбудовні механізми. Економічний механізм безумовно є базисним. Правові засоби відіграють найважливішу роль в управлінні процесом механізму, тобто є його каталізатором. Економічний механізм не може існувати без процесу, тому є внутрішньою системою, пристроєм, що визначає порядок функціонування економічної діяльності.

Посилання на основну публікацію