Міжнародні валютні відносини

Міжнародні валютні відносини – це важлива частина області ринкового господарства. З інтернаціоналізацією господарських відносин помітно зросли і оборот товарів, і потік послуг, капіталів і кредитів.

Так, особливо сильно на валютні світові відносини впливають великі розвинені держави, так як їх можна розцінювати, як одночасно партнерів і суперників.

Різноманіття факторів, які можуть впливати на світові валютні відносини, сприяють їх ускладнення і постійних змін. Так, розуміння і аналіз загального досвіду викликає значний інтерес економіки як Російської Федерації, так і інших розвинених країн.

Міжнародна валютна система
Валютні відносини – сукупність взаємовідносин громадських, сформованих в результаті дії валюти в області економіки. Приклади валютних відносин спостерігати можна було ще в найдавніших державах, наприклад, Стародавній Греції. Подальший етап їх становлення простежити легко вже в Середні століття. У період феодального суспільного ладу і підстави капіталізму починається становлення системи розрахунків за допомогою банківської системи.

Валютні відносини з часом отримали специфічні форми організації. Сама валютна система – спосіб формування і врегулювання валютних взаємин, вона закріплена законом або ж узгоджена між державами.

Виділяють 3 валютні системи:

– світова,
– національна,
– міжнародна.

Національні системи відносяться до найбільш раннім, вони закріплені законодавством. Вона частина грошової системи держави, але її можна назвати досить самостійною. Вона взаємопов’язана зі світовою системою, яка представляє собою організацію валютних відносин в світовому масштабі.

Основа валютного курсу і показники, що впливають на нього

Одним з найважливіших складових міжнародної грошової системи є валютний курс. Так відбувається оборот капіталу в світі, проводяться розрахунки між іноземними підприємствами, він служить для конвертації іноземної валюти на національну. При порівнянні цін допомагає інвесторам прорахувати вигідність вкладень.

Що ж розуміється під валютним курсом? Він являє собою вартість грошової одиниці однієї країни, яка виражається в грошовій одиниці будь-якої іншої країни.

валютна політика

Сама по собі валютна політика є сукупністю подій, які відбуваються в області зовнішніх валютних відносин. Цей важіль пускає в хід різні економічні процеси, все залежить лише від поставлених цілей і обраної стратегії. А цілі і стратегію в свою чергу визначає економічне становище тієї чи іншої країни.

З юридичної точки зору політика в сфері валютних відносин оформляється за відповідними нормами. Ці норми є правовими і регулюють законність проведення тієї чи іншої операції в країні або за її межами.

Регулювання валютних операцій – це один з основних інструментів цієї політики. Цей інструмент регламентує розрахунки на міжнародному рівні і режим проведення розрахункових операцій на державному рівні. Існує два види регулювання валютних операцій: прямий і непрямий. У першому випадку спрацьовують пакети законодавчих установок влади. У другому випадку вступають в гру економічні, валютні і кредитні інструменти.

Сам процес регулювання валютних взаємин складається з декількох частин. Перші в списку фінансові установи та холдинги з міжнародним валютним базисом, а також приватні підприємства. Цей сегмент економіки має значною частиною валютних запасів, що дозволяє брати активну участь в операціях. Далі йдуть державні органи фінансування. І замикає коло зовнішня економічна діяльність.

Посилання на основну публікацію