Міжнародна товарна номенклатура

Міжнародна товарна номенклатура (ТН) – багатоцільовий, систематизований класифікатор для товарів, що перебувають в обігу в міжнародній торгівлі.

Трохи з історії міжнародної ТН

Ще в XIX столітті виникла потреба ретельного наукового вивчення процесів, що відбувалися в міжнародній торгівлі. У 1852 році на статистичному конгресі, який проводився в Брюсселі на міжнародному рівні, були прийняті перші рекомендації, що стосуються уніфікації митних номенклатур з метою ведення статистики.

Товарна номенклатура міжнародного рівня була створена і ратифікована в 1913 році на брюссельській конференції з митної статистики. Учасники з 29 країн підписали Конвенцію, згідно з якою країни зобов’язувалися повідомляти інформацію про зовнішній торгівлі по спільно розробленої, єдиної класифікації спеціалізованому Міжнародному бюро. При цьому свої національні класифікації держави повинні були зберегти.

Товарний митний класифікатор 1913 року перебував з 5 основних розділів:

  • жири тваринного походження;
  • товари продовольчого характеру і напої;
  • напівфабрикати і сировину;
  • готова продукція;
  • необроблені коштовні метали (золото і срібло) і монети з них.

1925 рік – на базі даної номенклатури Міжнародне спеціалізоване бюро випустило перший номер бюлетеня, який містив статистичну інформацію про експорт 15 держав у вартісному та ваговому виразі за 1922 рік.

1931 рік – експерти з семи держав (Італія, Німеччина, Франція, Бельгія, Угорщина, Чехословаччина та Швейцарія) розробили нову номенклатуру міжнародного рівня. Вона складалася з 21 розділу і 991 товарних позицій. Але оскільки дана номенклатура була недостатньо деталізована, вона не відрізнялася практичним значенням.

1951 рік – на базі проекту номенклатури Ліги Націй був підготовлений новий митний класифікатор міжнародного характеру під назвою Бельгійська митна номенклатура (БТН). Даний перелік товарів перевидавався і допрацьовувався ще чотири рази: в 1959, 1965, 1972 і 1978 роках. П’яте видання даного митного класифікатора характеризувалося як Номенклатура ради митного співробітництва (НСТС). Цей документ активно використовувався в 153 державах світу до початку 1988 року (за винятком Канади і США).

На початку 70-х років була створена спеціальна група експертів з 60 держав світу (перейменована в Комітет гармонізованої системи в 1973 році), яка за допомогою двадцяти міжнародних організацій (Статистичний відділ ООН, ЄЕК, ЄЕС і інші) повинна була розробити нову номенклатуру, загальну для всіх країн.

Результатом роботи даного Комітету стала ратифікована в 1988 році 53 країнами номенклатура для товарів гармонізованої системи.

Посилання на основну публікацію