1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Міжнародна ліквідність: визначення

Міжнародна ліквідність: визначення

Міжнародна ліквідність – умовний параметр, який характеризує здатність держави в призначені терміни розплачуватися зі своїми зобов’язаннями перед міжнародними партнерами. Тут в першу чергу йдеться про погашення зовнішніх боргів на умовах, які вигідні кредиторам.

Міжнародна ліквідність (з позиції світового господарства) – комплекс джерел кредитування та фінансування всесвітнього грошового обороту, який залежить від достатності міжнародних резервних коштів в глобальній системі валют, що забезпечує стабільне функціонування країни.

Міжнародна ліквідність – показник, який відображає платоспроможність тих чи інших держав на підставі реального обсягу золотовалютних резервів.

Міжнародна ліквідність: структура, функції

Більш широке назва цього терміна – міжнародна валютна ліквідність, адже платоспроможність в першу чергу оцінюється за наявністю валютних резервів. Та й всі розрахунки з кредиторами здійснюються, як правило, готівкою. Сама структура міжнародної ліквідності дуже складна і складається з цілої групи компонентів:

  • золотих резервів, які затверджені і підтверджені на офіційному рівні;
  • валютних резервів держави;
  • позиції резервування в МВФ. Тут мова йде про можливості держави-члена міжнародного валютного фонду автоматично отримувати позику в іноземній гріш в діапазоні 25% від допустимого ліміту МВФ;
  • рахунки в Євро, СДР, ЕКЮ.

СДР – це спеціальні права кредитування, які являють собою наявність коштів у держави в безготівковому вигляді. Такий капітал існує виключно в формі запису на рахунку країни в МВФ. Ціна СДР повинна бути розрахована на підставі базової «кошика», в яку часто включені основні валюти.

У 1979 році виникла ЕКЮ – грошова одиниця, яка відноситься до Європейської валютної системи. Вона існує в формі безготівкових записів на рахунках держав-учасників ЄВС. Відмітна особливість ЕКЮ в тому, що він забезпечений реальними активами у формі доларів США або золота, а не тільки солідарністю групи країн-учасниць.

У грудні 1996 року було прийнято рішення про переведення країн ЄС на одну валюту – євро.

Основним параметром, за яким можна судити про міжнародної ліквідності, є відношення двох параметрів – резервів країни в золоті і валюті, а також обсягу імпорту в рік. Цінність даного показника має певні межі, адже він не враховує всі майбутні виплати, наприклад, по некомерційним або фінансових операцій, а також про послуги, які пов’язані з міжнародним рухом кредитних коштів і капіталів.

Одним з основних критеріїв оцінки міжнародної ліквідності, є оцінка платіжного балансу. У ньому відображені зміни обсягів, а також структури резервного капіталу, що мають місце протягом якогось певного періоду часу. При цьому до головних операцій з резервними засобами можна віднести:

– купівлі чи продажу ЦБ іноземних грошових знаків в період проведення інтервенцій на ринку валют. Основне завдання при цьому – нормалізація внутрішнього валютного курсу національної грошової одиниці;

– своєчасне здійснення виплат та обслуговування випущених державних паперів;

– проведення операцій по фінансуванню наявного дефіциту коштів, який виникає в процесі ведення зовнішньоекономічних операцій;

– покриття і обслуговування позик, які були отримані шляхом проведення міжнародних фінансових операцій.

Щоб підтримати належний рівень валютних резервів, ЦБ країни може вдаватися до наступних заходів:

– здійснювати покупку монетарного золота або іноземної валюти;

– компенсувати нестачу резервів шляхом отримання прибутку від угод з банківськими металами або іноземною валютою;

– залучати гроші від міжнародних фінансових структур, приватних кредиторів або іноземних банківських установ.

Міжнародна ліквідність, як один з найбільш важливих параметрів, може виконувати кілька основних функцій:

– фінансових коштів, необхідного для формування ліквідних резервів країни;

– інструменту, необхідного для отримання міжнародних платежів (найчастіше мова йде про компенсацію «фінансових дір» в платіжному балансі);

– необхідних коштів для виконання валютних інтервенцій на міжнародному ринку.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Пояснювальна записка