Міра вартості: сутність, особливості функції

Основна функція грошей – це міра вартості, тобто гроші дозволяють не тільки порівняти ціни різних товарів, але і точно виміряти цей параметр. Завдяки цій функції можна побачити, як товар співвідноситься із загальним еквівалентом. При цьому в якості основи завжди виступає масштаб для порівняння (цінової масштаб).

Якщо аналізувати гроші з позиції міри вартості, то можна виділити такі особливості:

– функцію міри вартості можуть на себе брати тільки повноцінні грошові кошти;
– гроші можуть відображати міру вартості як “ідеальні”, коли ціну того чи іншого товару можна уявити подумки.

Функція міри вартості в грошах дозволяє виконувати:

– оцінку вартості тієї чи іншої речі через механізм утворення ціни;
– обчислення загальних витрат праці на виготовлення певного товару;
– перерозподіл певної частки доходу країни через зміни рівня цін від міри вартості;
– ефективне обслуговування виробництва і суспільної продукції;
– підтримування господарських взаємозв’язків між різними підприємствами або між працівниками всередині однієї організації.

Останнім часом саме гроші беруть на себе функцію загального еквівалента, тому вартість будь-якої речі можна висловити тільки через конкретну грошову одиницю. При цьому вартість речі, яка виражена у внутрішній валюті, носить назву ціни.

В основі такої ціни товару лежить закон ринку. Якщо рівні попиту і пропозиції на ту чи іншу річ приблизно рівні, то ціна буде залежати від двох параметрів – вартості грошей і самого товару. Якщо ж пропозиція і попит знаходяться на різному рівні, то величина ціни товару буде змінюватися, тобто йти в більшу чи меншу сторону від показника вартості. Це, в свою чергу, сигналізує про дефіцит або перевиробництво певної продукції.

Щоб порівняти ціни різних за вартістю речей, потрібно їх зведення до єдиного масштабу. Даний показник при металевому зверненні являє собою ваговій обсяг грошового металу, який прийнятий в країні за певну одиницю і застосовується для обчислення цін усіх вироблених товарів.

Золото період обігу монет з золота та вільних ринкових відносин ціни залежали від двох параметрів – вартості речей (пряма залежність) і вартості золота (зворотна залежність). Якщо ж в обігу перебувають нерозмінні кредитні кошти, то функція міри вартості працює по-іншому. Так, ціна товарів буде безпосередньо залежати від ряду факторів – рівня попиту і пропозиції, ціни банкноти, а також обсягу купюр в обігу.

Щоб функція міри вартості відносно грошей працювала повністю, повинні виконуватися такі умови:

– висока конкуренція і активний розвиток ринку;
– досягнення еквівалентності обмінних процедур;
– наявність єдиної політики в освіті ціни (для одного економічного простору);
– стійкість внутрішньої валюти.

Посилання на основну публікацію