Мікромаркетинг

Мікромаркетинг – складова маркетингу та внутрішня підсистема управління компанії, що забезпечує взаємозв’язок між виробником і споживачами матеріальних благ. Передбачає розробку стратегій продажів для окремих сегментів ринку або індивідуальних споживачів.

Особливості Мікромаркетингу

  • перевага – можливість розробки комерційної пропозиції з урахуванням потреб потенційної клієнтури;
  • недоліки: труднощі в розпізнаванні і охопленні виявлених індивідуальних споживачів;
  • складності у визначенні витрат на розробку продукції за індивідуальними замовленнями.

Мікромаркетинг більш застосовний для товарів виробничого призначення і обслуговування великих індивідуальних клієнтів.

Мікромаркетинг передбачає:

  • Дослідження потреб і пріоритетів потенційної клієнтури, встановлення того, в яких благах, де і коли потребують споживачі.
  • Виявлення споживчого попиту і ціни, яку потенційні контрагенти готові сплатити за надані блага. Порівняння цін та витрат. Аналіз реагування попиту на корекцію цін.
  • Формування комерційної пропозиції.
  • Приватне повідомлення потенційних клієнтів про наявність товарів через засоби зв’язку (телефон, електронну пошту). Проведення рекламної кампанії або формування мережі розповсюджувачів.
  • Вибір транспорту і доставка товару покупцям. При необхідності, залучення оптових або роздрібних посередників.
  • Виявлення рівня насичення ринку і потреби в додаткових послугах – доставці, пуску-наладки, ремонту.
Посилання на основну публікацію