1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Методика угруповання витрат

Методика угруповання витрат

Методика угруповання витрат – спосіб класифікації витрат (витрат підприємства), що залежить від цілей і завдань фінансового аналізу.

Методика угруповання витрат: загальна класифікація

Облік витрат по об’єктах нерухомості – лише одне із завдань бухгалтерського відділу компанії. Другий важливий момент – повна угруповання використовуваних матеріалів. Це дозволяє точно спланувати діяльність компанії і керувати наявними в розпорядженні ресурсами.

Якщо говорити про витрати компанії, то їх можна класифікувати за рядом ознак:

1. За методом віднесення на товар (продукцію):

– прямі витрати. Їх особливість – безпосередній зв’язок з виготовленням продукції. Як правило, такі витрати беруться до уваги по індивідуальних видів роботи;

– непрямі витрати. Такий вид витрат неможливо (або складно) віднести безпосередньо на продукцію підприємства. Як правило, він розподіляється на дві категорії – загальногосподарські та загальновиробничі.

2. За зміною обсягів у виробничій сфері:

– змінні – змінюються з часом, але їх рівень на певну одиницю продукції залишається постійним;

– постійні – з часом не змінюються, але їх обсяг на одиницю товару може “плавати” (як правило, в розрахунок беруться амортизаційні відрахування).

3. За участі у виробництві:

– накладні. До таких витрат компанії можна віднести кошти, які направляються в сферу управління і організацію процесів виробництва;

– основні. Особливість таких витрат – безпосередню участь у виробництві.

4. За однорідності або особливостям складу:

– прості (одноелементні) витрати;

– комплексні – складаються з декількох простих елементів.

5. За часом появи – поточного (справжнього) та майбутнього періоду.

6. За призначенням і змістом – елементи і статті витрат.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Державний вплив на ціни