Методи обліку витрат

Залежно від особливостей технологій і правильної організації на виробництві, певних видів продукції, а також робіт (послуг) і того який об’єкт обліку ви оберете для прояву витрат пропонуються такі основні методи:

• Простий спосіб.

• Позамовний метод.

• Попередільний метод.

• Попроцессний спосіб і ін.

Простий спосіб

Даний спосіб обліку застосовується в звичайних підприємствах, виробництвах, в яких відсутні незавершені виробництва і напівфабрикати, мала однорідна номенклатура продукції, яка виходить в результаті нетривалого одноразової технологічного процесу. Використовуючи цей спосіб, витрати розподіляються прямо на собівартість окремих типів продукції (послуг). Це і є простий спосіб обліку витрат

Позамовний метод обліку використовується у виробництві, де продукція виготовляється у вигляді окремих замовлень. Прямі витрати групуються і локалізуються на виробництві, замовлення в свою чергу виступають показниками на аналітичних рахунках з обліку витрат, між ними періодично відбувається розподіл непрямих витрат.

На аналітичних рахунках поступово збираються всі витрати даного замовлення. До завершення самого замовлення, витрати на нього є незавершеним виробництвом, а коли замовлення було завершено в незалежності від терміну його виконання – собівартість готової продукції.

Попередільний метод

Попередільний метод можна використовувати при виробництві величезної кількості продукції, яка виходить в слідстві поступової переробки сировини і природних матеріалів в напівфабрикати, а ті в свою чергу – в кінцевий продукт. Використовуючи цей спосіб прямі витрати майже завжди враховуються по переділах, всередині яких відбувається розподіл за видами продукції, що виготовляється (там, де це можливо).

За переділів так само можуть враховуватися витрати, пов’язані з роботами на обладнанні, потім вже всередині кожного переділу відбувається розбір за видами виробів. Зазвичай, оперативний облік може здійснюватися тільки в множині вираженні.

Аналогічність даних бухгалтерського і оперативного обліку традиційно визначається лише на засадах інвентаризації всіх матеріальних цінностей, які можуть перебувати на виробництві, іншими словами – інвентаризація незавершеного виробництва.

Поцесний спосіб

Процесний спосіб обліку дає можливість правильно визначити собівартість продукції, що виготовляється, що припадає на кілька технологічних процесів, в яких як правило не утворюються напівфабрикати, і може використовуватися в організаціях з величезною кількістю виробництва.

Суть цього способу в тому, що витрати йдуть за виробами по технологічному ланцюжку, іншими словами по завершенні будь – якої операції накопичуються витрати, кількість яких можна зіставити з їх середнім стандартним або нормативним розміром.

Посилання на основну публікацію