1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Методи фінансування

Методи фінансування

Методи фінансування – це фінансування інвестиційних проектів за допомогою залучення інвестиційних ресурсів.

Джерела і методи фінансування інвестицій:

1) Самофінансування.

2) Фінансування за допомогою ринку капіталу.

3) Залучення капіталу через кредитування.

4) Бюджетне фінансування.

5) Комбіновані схеми інвестиційного фінансування.

Фінансування інвестиційного проекту залежить від декількох факторів. Це і єдине джерело фінансування і методи фінансування інвестицій.

Самофінансування

Самофінансування підсумовується тільки за рахунок власних фінансових ресурсів, які формуються з внутрішніх джерел, таких як:

  • чистий прибуток;
  • амортизаційні відрахування;
  • і внутрішньогосподарські резерви.

Внутрішнє самофінансування досить важко спрогнозувати, зате це найнадійніша різновид фінансування інвестицій.

Будь-який розвиток і розширення підприємницької діяльності починається з вкладення додаткових коштів.

Фінансування за допомогою ринку капіталу

Внесок фінансів на ринку капіталу має на увазі два основних види фінансування:

  • пайове;
  • і боргове.

При борговому фінансуванні організація отримує кошти завдяки додатковому випуску акцій шляхом збільшення кількості інвесторів або ж з вкладення коштів вже існуючими власниками.

У другому ж випадку фірма здійснює випуск і продаж облігацій, тобто термінових цінних паперів. Це дозволяє їх володарем в довгостроковому часу отримувати дохід і повертати надані кошти відповідно до умов.

Ринок капітальних активів в ролі джерела інвестування організації досить широкий. За умови, що отримання прибутку інвесторами привабливо в довгостроковій перспективі, то вкладення інвестиційних коштів виробляються в максимально великих обсягах. Але на практиці поповнення фінансів за допомогою ринку капіталу як засобу додаткового джерела фінансування може дозволити собі не кожна компанія.

Функціонування ринку та вимоги до його учасників вимоги в повному обсязі регулюються і державними механізмами, і ринковими. Відносно механізмів ринку, які гальмують можливості залучення великих інвестиційних коштів, можна виявити взаємозв’язок між фінансовими ризиками, резервами позикових перспектив фірми і структурою капіталовкладень.

Збільшення акціонерного капіталу, позик і випуску облігацій – основна форма залучення інвестиційних коштів. Плюсами такої форми фінансування є: залежність доходу на акцію від результативності роботи організації та підвищення ліквідності акцій через їх відкритого продажу. Мінуси, однак, теж присутні. При збільшенні кількості акцій, поділ доходу відбувається між великим числом акціонерів.

Корпоративні облігації – це документоване фінансування, яке здійснюється на підприємстві з метою отримання встановлених розмірів доходів, а також повернення запозичених до цього сум до обумовленого терміну. З одного боку, тримач такого паперу отримує стабільний фіксований дохід, який не залежить від цін на облігації, але, якщо подивитися з іншого боку, стає ясно, що облігації реалізуються на вторинному ринку і вкладники можуть зіграти на різниці номінальної та ринкової ціни. Саме цим привабливі корпоративні облігації.

ПОДІЛИТИСЯ: