Метод оцінки інвестиційного проекту

Рішення про інвестування приймається на основі зіставлення обсягу інвестиції з прогнозним значенням надходження коштів. Однак одного тільки прогнозу, що вкладення виявиться прибутковим недостатньо – при наявності альтернативного об’єкта вкладення інвестору доводиться вибирати. Вибір інвестор робить на підставі різних оціночних показників інвестиційного проекту. З їх допомогою він може зрозуміти, який проект буде більш прибутковим, а який – більш безпечним.

Термін окупності

Головним статичним показником вважається термін окупності, що відображає час, за яке вкладені кошти окуплять себе, а подальший приріст капіталу стане прибутком інвестора.

 Перевагою такого показника є його простота – вважається він за формулою:

де PP – термін окупності, Pk – величина сальдо накопиченого потоку, Io – сума базових вкладень.

 

Формула стає ще простіше при аннуїтете, тобто коли щорічні надходження однакові. Вважати термін окупності слід так:

PP = Io / A, де А – розмір аннуітетного надходження.

У показника терміну окупності як у методу оцінки інвестиційного проекту є і ряд недоліків. По-перше, він не враховує, що вартість грошей може змінюватися за часом, по-друге не враховує впливу грошових потоків, які перебувають за межами точки беззбитковості. Виправити такі недоліки дозволяє розрахунок дисконтованого строку окупності за формулою:

де CFt – приплив грошей за певний період, r – коефіцієнт дисконтування, а Io нам уже знаком.

Варто більше сказати про коефіцієнт дисконтування. Цей показник – спосіб відобразити доходи майбутніх періодів в поточну вартість. Вводячи в розрахунок терміну окупності показник дисконтування, ми позбавляємося від одного з наведених недоліків такого методу оцінки інвестиційного проекту. Коефіцієнт дисконтування рахується так:

де E – норма дисконту, яка може бути як однакової, так і різної для кожного кроку, (n-1) – час між моментом приведення і поточним періодом.

Методом розрахунку терміну окупності користуються частіше, якщо мова йде про ризиковану проекті. В даному випадку ключове значення має часовий період, за який інвестор зможе гарантувати собі повернення коштів.

Коефіцієнт ефективності інвестицій

Інший показник, службовець для оцінки проекту – це коефіцієнт ефективності інвестицій, який носить також назви «норма прибутку» і «коефіцієнт рентабельності». Розрахувати цей коефіцієнт можна різними способами, наприклад:

де Pr – середня величина прибутку в рік, а Icp – середня величина капітальних вкладень за умови, що після закінчення проекту всі капітальні витрати виявляться списаними.

Можна скористатися спрощеною формулою, якщо інвестиція здійснювалася одноразово і далі реінвестування не проводилося:

де Io – розмір одноразової інвестиції.

За результатами аналізу вибирається той проект, який має більш високий коефіцієнт ефективності.

Посилання на основну публікацію