Метод групових експертних оцінок

Метод групових експертних оцінок передбачає виконання кількох етапів прогнозування:
1. Підсумовують бали, розставлені кожним експертом, існуючих альтернатив.
2. Кожен досвід експерти оцінюють по 10-бальній системі.
3. Знаходять частку, яку має кожна альтернатива в загальній сумі балів даного експерта.
4. Отримане нормоване значення оцінок усредняют з отриманням середньої арифметичної по кожній альтернативі.
5. Найкраща альтернатива з максимальним значенням нормальних оцінок.

Посилання на основну публікацію