1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Метод дисконтування кредиту

Метод дисконтування кредиту

Дисконт у фінансовій сфері означає різницю між реальною майбутньою вартістю фінансового інструменту (зобов’язання) і ціною його придбання, а під дисконтуванням розуміється знаходження поточної вартості активу, якщо відома його майбутня вартість. Дисконтування кредиту передбачає зміну розміру зобов’язань за ним в сторону зменшення кінцевої суми до погашення.

  • Фактично в результаті дисконтування сума зобов’язання зменшується, що має небажаний ефект для кредитора. Проте, дисконтування кредиту застосовується в наступних цілях:
  • для продажу активу з метою швидкої акумуляції ресурсів;
  • для зменшення активу в разі неплатоспроможності позичальника;
  • для розрахунку поточної суми активу в результаті впливу зовнішніх факторів.

Специфіка застосування методу дисконтування кредиту

На практиці банки та інші фінансові інститути рідко вдаються до дисконтування кредитів при продажі активу для акумуляції ресурсів. У ряді випадків кредитору може терміново знадобитися вся сума активу, або з’являється ризик неповернення. Тоді для вивільнення ресурсів проводиться переуступка боргу іншій особі з дисконтом. Для кредитора вигода такої угоди полягає в негайному отриманні ресурсів в своє розпорядження, для правонаступника – в покупці активу за зниженою вартістю з подальшим отриманням повної суми зобов’язання.

При зменшенні активу в разі неплатоспроможності позичальника. За умовами кредитного договору зазвичай передбачені санкції у разі несвоєчасного погашення заборгованості (штрафи, неустойки, пені, підвищені відсотки за простроченим боргом). За різних обставин фінансове становище позичальника може погіршитися, і за рахунок додаткових санкцій сума заборгованості може багаторазово зрости. Дисконтування в цьому випадку дає можливість укладення договору про відступне, який передбачає списання кредитором частини заборгованості в разі погашення основної частини кредиту. Для подачі заяви про дисконтування суми кредиту, у позичальника повинні бути вагомі підстави, що дозволяють пояснити його фінансову неспроможність.

При розрахунку поточної суми активу. Подібний розрахунок – ще одна операція при дисконтуванні, яка проводиться для оцінки ефективності активу і визначення його фактичної прибутковості. При цьому кредитори визначають його реальну вартість на момент повного повернення. Розмір дисконту в цьому випадку буде залежати від індексів цін, рівня інфляції, зміни курсів валют і інших чинників. Для позичальника дисконтування кредиту дозволить визначити, скільки він переплатить за користування ресурсами без урахування змінних факторів.

Метод дисконтування кредитів (розрахунки)

При дисконтуванні кредиту можуть використовуватися різноманітні підходи до цього процесу. У спрощеному варіанті визначення розміру грошового потоку проводиться таким чином:

SO = ST / (1 + d) n

SO- поточний (реальний) розмір зобов’язання;

ST- майбутній (повний) розмір зобов’язання;

d-ставка дисконтування;

n – кількість періодів часу.

Залежно від умов надання кредиту (зміни зобов’язання) при розрахунку поточної вартості можуть враховуватися періодичність сплати боргу, коефіцієнт зростання грошового зобов’язання, мінімальна межа прибутковості, коефіцієнт платоспроможності позичальника і інші параметри.

На практиці банки та інші фінансові інститути рідко вдаються до дисконтування кредитів, т. К. Це призводить до втрати прибутковості і ліквідності. Виняток становлять проблемні кредити, які можуть бути перепродані іншому суб’єкту, наприклад, колекторському агентству з метою часткового відшкодування понесеного збитку. У деяких випадках банк отримує лише 1-2% від початкової суми зобов’язання, а правонаступник боргу стягує до 35% суми за такими кредитами (виходячи з практики дисконтування кредитів в Україні).

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Основний ринок