1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Метод чистої приведеної вартості

Метод чистої приведеної вартості

Чисту приведену вартість позначати прийнято як NPV (Net Present Value). Дана розрахункова величина застосовується для порівняння різноманітних варіантів вкладення грошових коштів. Сучасний метод чистої приведеної вартості визначає справжню «сьогоднішню» суму грошових коштів, необхідну для отримання завтрашньої суми коштів, еквівалентної прибутку від здійснення інвестиційного проекту. Тобто, наприклад, при депозитній ставці в десять відсотків, сто доларів в кінці року будуть дорівнювати ста десяти доларам.

Визначення доцільності вкладень

Якщо інвестиційний проект розрахований на кілька років вперед, тоді доцільність вкладень капіталу потрібно визначити з урахуванням майбутніх коштів в кінці кожного року. Оцінка економічної вигідності від вкладення коштів і метод розрахунку чистої приведеної вартості є рівноцінними. Даним способом можна визначити суму, яка буде повернута інвестору і її можна порівняти з очікуваними витратами.

Для виконання такої оцінки враховуються різні «підводні камені» у вигляді капіталізації відсотка. Для порівняння величини використовуються необхідні формули, коли інвестор отримує в кінці року дивіденди, а банківська структура здатна виплачувати щомісяця відсотки. При розрахунках враховується і потреба щомісячних повторних вкладень відсотків по депозитному вкладу.

Розрахунок чистого грошового доходу

В економіці чиста поточна вартість позначається ЧДД – чистий грошовий дохід. Він являє собою різницю коштів між усіма грошовими приходами і витратами. Зазвичай їх сума приводиться до числа початку дії інвестиційного проекту.

Підсумок показує величину грошей, які очікує отримати інвестор в результаті здійснення проекту. Подученний сума іноді в розрахунках вважається як загальний дохід інвестора, при цьому до уваги не береться залишкова вартість проекту.

Для розрахунку чистої приведеної вартості використовуються формули, в яких частка від ділення позначає Індекс прибутковості проекту. Дані формули та їх позначення:

Формула NPV

платіж через t років – CF;
інвестований капітал – IC;
кількість років – t;
ставка дисконтування – i,

Таким методом розраховується чистий дохід, чий показник становить різницю між приходять і йдуть коштами. Слід зауважити, що інвестиції необхідно дисконтувати, оскільки в реальному проекті вони можуть здійснюватися не одночасно.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Персональний маркетинг