Ліквідація юридичної особи

Ліквідація юридичної особи – припинення існування юридичної особи шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Ліквідація юридичної особи тягне за собою втрату ним цивільної правоздатності.

Ліквідація юридичної особи також розглядається як юридична процедура, процес, порядок здійснення якої визначено законом.

Відповідно до Цивільного Кодексу України, ліквідація юридичної особи означає його припинення без переходу прав і обов’язків у порядку правонаступництва до інших осіб за винятком випадків, передбачених законом.

Види ліквідації юридичної особи

Всі підстави ліквідації юридичної особи можна розділити на дві великі групи: добровільні і примусові.

У першому випадку ліквідація відбувається за рішенням засновників компанії, в другому – за рішенням суду. Судове провадження в такому випадку порушується за заявою уповноваженого державного органу або органу місцевого самоврядування.

Примусова ліквідація юридичної особи

Цивільний кодекс України містить лише приблизний перелік підстав для ліквідації юридичної особи.

До таких можна, зокрема, віднести:

Порушення закону при створенні юридичної особи в разі, якщо такі порушення носять непереборний характер.

Здійснення діяльності без відповідної ліцензії.

Грубі або неодноразові порушення чинного українського законодавства.

Порушення некомерційною організацією мети її створення.

Даний перелік не є вичерпним.

Окремі законодавчі акти містять інші підстави для примусової ліквідації юридичної особи.

Зокрема, до таких можна віднести порушення юридичною особою законодавства про обіг наркотиків і психотропних речовин, про вартість чистих активів і ін.

Добровільна ліквідація юридичної особи

Юридична особа ліквідується за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на те установчими документами.

Ухвалення рішення про ліквідацію юридичної особи

Добровільна ліквідація юридичної особи починається з ухвалення відповідного рішення. Воно приймається або засновниками компанії, або іншими органами, уповноваженими на те статутом. Головне, щоб таке рішення було прийнято і оформлено відповідно до чинного законодавства України.

Після прийняття та оформлення належним чином рішення про ліквідацію, протягом трьох днів потрібно повідомити про це реєструючий (податковий) орган.

Порушники цього правила можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До вказаного повідомлення додається також рішення про ліквідацію.

Отримавши дані документи реєструючий (податковий) орган, вносить відповідні відомості в ЕГРЮЛ і видає відповідне Свідоцтво.

З цього моменту заборонено вносити будь-які зміни в установчі документи. Крім того, тепер ліквідована компанія не може виступати в якості засновника інших юридичних осіб.

ліквідаційна комісія

Засновники або орган, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, повинні отримати схвалення з боку реєструючого (податкового) органу.

Для цього йому надсилається Повідомлення про формування ліквідаційної комісії юридичної особи, призначення ліквідатора.

Реєструючий (податковий) орган вносить в ЕГРЮЛ відомості про створення ліквідаційної комісії і видає представнику юридичної особи відповідне свідоцтво, а також виписку з ЕГРЮЛ.

Наступним кроком стане повідомлення банку про склад ліквідаційної комісії. Кредитна організація повинна буде переоформити підпис в обліковій картці на голови комісії, а також на того, хто відповідальний за оформлення бухгалтерської документації на час ліквідації.

До складу ліквідаційної комісії, як правило, входить керівник компанії, деякі її працівники (юрист, економіст, бухгалтер і так далі), її засновники.

Офіційне оголошення про ліквідацію юридичної особи

Закон покладає на юридичну особу обов’язок офіційно оголосити про майбутню ліквідацію.

Робиться це для того, щоб всі кредитори мали можливість пред’явити свої вимоги до ліквідованої компанії.

Для цього потрібно подати оголошення в журнал “Вісник державної реєстрації”, уповноважений публікувати подібного роду відомості.

Повідомлення працівників ліквідованої компанії і служби зайнятості

Про майбутню ліквідацію працівників компанії письмово повідомляють не менше ніж за два місяці до майбутнього звільнення.

Повідомлення про масове звільнення відправляється також і в службу зайнятості того населеного пункту, де розташована ліквідована компанія.

Не пізніше ніж за два місяці до майбутнього звільнення туди направляються персональні відомості про кожного з працівників: про їх професії, спеціальності, кваліфікації, а також про розмір їх оплати праці.

У межах, визначених чинним законодавством ліквідована компанія зобов’язана сплатити заробітну плату кожному із співробітників до моменту звільнення, а також виплатити їм вихідну допомогу.

Крім того, за працівниками зберігається заробітна плата і на час їх подальшого працевлаштування на строк від двох до трьох місяців.

Повідомлення кожного кредитора особисто

Подача оголошення в газету про майбутню ліквідацію, не звільняє ліквідаційну комісію від обов’язку повідомляти кожного кредитора персонально.

Для цих цілей їм надсилається письмове повідомлення про майбутню ліквідацію із зазначенням строку для заявлення своїх вимог.

Цей термін не може бути менше двох місяців.

Податкова перевірка, перевірки з боку інших державних органів

Згідно з чинним законодавством, ліквідована організація може бути піддана виїзної податкової перевірки. Як правило, податківці перевіряють ліквідовану компанію протягом двох-трьох місяців.

У разі виявлення фіскальним органом недоїмок по податках, він винесе рішення про притягнення платника податків до податкової відповідальності.

Ліквідована компанія повинна буде сплатити не тільки всі борги до бюджету, але також і пені, і штрафи.

Крім того, ліквідується юридична особа повинна також врегулювати всі питання з позабюджетними фондами – Фондом зайнятості, ФСС (Фондом соціального страхування), Пенсійним фондом. Кожна із зазначених організацій має право призначити свою перевірку діяльності юридичної особи, що знаходиться в стадії ліквідації.

Виявлення дебіторської заборгованості

Для того щоб у компанії були гроші на задоволення вимог кредиторів, їй необхідно стягнути заборгованість зі своїх боржників.

З цією метою ліквідаційна комісія проводить претензійну і судову роботу з ними.

Також ліквідована компанія повинна провести звірку розрахунків з кожним з боржників.

Складання проміжного ліквідаційного балансу

Після закінчення двох місяців з моменту опублікування оголошення про початок ліквідації, комісія складає проміжний ліквідаційний баланс за формою звичайного бухгалтерського балансу.

У проміжному ліквідаційному балансі відображаються дані про все майно організації, а також про заявлених вимогах кредиторів і результати їх розгляду.

Правом затвердження проміжного ліквідаційного балансу мають засновники (учасники) юридичної особи або інший орган, який прийняв рішення про його ліквідацію.

Як і в інших випадках, про цей крок необхідно повідомити в реєструючий (податковий) орган.

Погашення вимог кредиторів. черговість

Після виїзної податкової перевірки ліквідаційна комісія повинна приступити до виплат кредиторам. Цивільний кодекс України встановлює черговість, в якій це слід робити.

До кредиторам першої черги відносяться ті, перед якими у ліквідованої компанії є зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров’ю, а також моральної шкоди.

До другої черги належать кредитори, яким ліквідована компанія повинна виплатити вихідну допомогу і заборгованості по зарплаті, а також винагороди за авторським правом.

До кредиторам третьої черги відносяться бюджети всіх рівнів, а також позабюджетних фондів.

До кредиторам четвертої черги відносяться всі інші особи, перед якими у ліквідованої організації є грошові або майнові зобов’язання.

Складання ліквідаційного балансу

Задовольнивши всі вимоги кредиторів, ліквідаційна комісія приступає до складання ліквідаційного балансу.

Даний документ мало чим відрізняється від звичайного квартального балансу.

Стверджується він засновниками (учасниками) юридичної особи і в необхідних випадках узгоджується з реєструючим (податковим) органом.

Державна реєстрація в зв’язку з ліквідацією юридичної особи

Цивільний кодекс України передбачає, що моментом завершення ліквідації юридичної особи вважається момент внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Саме з цієї дати юридична особа припиняє своє існування.

Додаткові способи ліквідації юридичної особи

Ліквідація шляхом реорганізації (злиття, поглинання, перетворення) тягне за собою припинення існуючого раніше юридичної особи.

Але при власне ліквідації невиконані зобов’язання погашаються і не підлягають подальшому виконанню.

При реорганізації відбувається правонаступництво і погашення невиконаних на момент реорганізації зобов’язань не відбувається.

Всі зобов’язання переходять до правонаступника, якому належить їх виконувати нарівні зі своїми власними зобов’язаннями.

Посилання на основну публікацію