Легка промисловість: визначення

Під легкою промисловістю розуміється сукупність галузей з виробництва товарів народного споживання. Легка промисловість забезпечує повний цикл товару, починаючи з роботи над видобутком первинної сировини і закінчуючи продажем готової продукції. Головне завдання легкої промисловості – забезпечення такої пропозиції продуктів масового споживання, яке змогло б задовольнити зростаючий попит на них.

Галузевий склад легкої промисловості

До легкої промисловості прийнято відносити такі групи галузей:

ак, до сировинного виробництва відносяться, наприклад, видобуток бавовни і обробка шкур, до полупродуктовому виробництва – текстильні та прядильні роботи, до виробництва кінцевої продукції – випуск килимів, взуття та іншого. В даний час чітко помітний акцент в сторону останньої групи (особливо це актуально в швейної та взуттєвої промисловості), так як продаж готової продукції приносить значно більший прибуток, ніж видобуток сировини для неї.

Особливості легкої промисловості

Легка промисловість має ряд специфічних рис:

1. Підприємства першої категорії (виробництво сировини) обов’язково розміщуються в безпосередній близькості від джерела сировини.

2. Кожну зі стадій товар може проходити на різних підприємствах – одна фабрика, як правило, не займається перетворенням сировини в готовий продукт (тобто реалізацією повного циклу).

3. Виняткову важливість мають оздоблювальні стадії – для продуктів легкої промисловості зовнішній вигляд має велике значення.

4. До робочої сили пред’являються особливі вимоги, наприклад, наявність смаку.

5. Підприємства легкої промисловості зазвичай невеликі, і працюють на них у більшості жінки.

Щодо галузей легкої промисловості потрібно відзначити їх динамічність – асортимент кінцевої продукції змінюється дуже швидко і визначається модою і смаками споживачів.

Фактори розміщення підприємств легкої промисловості

Експерти не дотримуються одностайної думки з приводу факторів розміщення підприємств легкої промисловості, проте, серед великої різноманітності можна виділити наступні основні:

1. Сировинний. Цей фактор пов’язаний з першою з перерахованих вище особливостей. Підприємство легкої промисловості має бути в змозі забезпечити себе сировиною, тому для таких організацій важливо географічне положення. Наприклад, фабрики по обробці шкір розміщують поруч з м’ясокомбінатами.

2. Населенческій (він же споживчий). Підприємство повинно розташовуватися в тій географічній зоні, де на його продукцію буде попит.

3. Трудові ресурси. Підприємство повинно передбачити, де воно буде брати робочу силу необхідної кваліфікації, перш ніж вибирати місце розташування.

Легка промисловість в Україні, її слабкі сторони

Провести кількісний аналіз стану легкої промисловості України можна за допомогою такого показника, як внесок ЛП в ВВП України. Дуже стрімкий спад легкої промисловості проявився в 1990-і роки, коли для країни відкрився міжнародний ринок, а, отже, і дешевий імпорт. Вітчизняні виробники виявилися неконкурентоспроможними в порівнянні з зарубіжними (зокрема, з Китаєм). Так, за 90-ті роки внесок у ВВП впав з 11,9% до 1,4%.

Динаміку загального розвитку легкої промисловості зможе відобразити динаміка зростання системоутворюючою галузі, а саме виробництва тканин:

Незважаючи на те, що динаміка є позитивною, повинен викликати побоювання той факт, що продуктів вітчизняних виробників в загальному обороті легкої промисловості в Україні всього 20%. Як фактори, що заважають розвитку вітчизняної легкої промисловості, виділяють наступні:

1. Низький рівень заробітної плати, непривабливий для молодих фахівців.

2. Висока частка застарілого обладнання. На даний момент більше 50% всього обладнання, що використовується у вітчизняній легкій промисловості, експлуатується понад 10 років. Дорівнювати стоїть на розвинені країни, де цей показник не піднімається вище 15%.

3. Брак коштів. Підприємства легкої промисловості в основному є невеликими провінційними фабриками, у яких просто немає коштів на розвиток і експансію.

4. Монополія. У кожній з основних галузей легкої промисловості є сильний гравець, який займає частку ринку більш ¼ – боротися з ним новим гравцям недоцільно.

Посилання на основну публікацію