Крива «ціна-споживання»

Крива «ціна-споживання» виходить з того, що дохід не змінюється, а змінюється ціна. Графічно зниження ціни відбивається зрушенням бюджетного обмеження вправо. Точка дотику бюджетної лінії і кривої байдужості дають рівновагу споживача при кожному рівні цін. Поєднавши точки рівноваги, отримуємо криву «ціна-споживання», яку можна перетворити в криву попиту.

При аналізі щепу «попит-споживання» розглядаємо вплив зміни доходу, а при аналізі кривої «ціна-споживання» розглядаємо вплив ціни на відносну заміну одного товару іншим. З’ясувати, в якому ступені зміна попиту на товар Х викликано зміною ціни, а в якій мірі зміною реального доходу, дозволяють ефект доходу і ефект заміщення.

Якщо ціна на товар Х впаде, а на У залишиться незмінною, то почнуть відбуватися два процеси: зросте реальний дохід і здійсниться відносна заміна товару У товаром Х. Отже, положення рівноваги зміститься.

Щоб з’ясувати ефект доходу необхідно провести бюджетне обмеження так, щоб воно стосувалося початкової кривої байдужості. Величина проекції відрізка кривої байдужості на вісь абсцис пояснюється зміною цін товару – ефект заміщення (субституції). Ефект доходу пов’язаний з переходом від однієї кривої байдужості до іншої. В економіці це називають зростанням купівельної спроможності споживача.

Посилання на основну публікацію