Кредитування цінними паперами

Цінні папери в кредит

Кредитування цінними паперами (securities lending) – це фінансова послуга з передачі прав власності на цінні папери на умовах платності від кредитора до дебітора. Це не продаж, а надання активів у тимчасове розпорядження. Через певний час позичальник зобов’язаний повернути предмет позики, сумарна вартість якого еквівалентна вартості отриманих в кредит цінних паперів.

Кредитування цінними паперами відносяться до різновиду позабіржових операцій.

Позики у вигляді цінних паперів надаються на тих же умовах, що й інші великі позики, тобто, вони передбачають не тільки платність користування, а й надання позичальником забезпечення.

В якості застави по кредиту дебітор може надати: інші цінні папери, акредитиви або інші активи, оціночна вартість яких перевищує ринкову вартість отриманих цінних паперів.

Операції з кредитування цінними паперами включають:

 • Позики за допомогою цінних паперів;
 • Угоди продажу цінних паперів із зобов’язанням позичальника назад продати їх (викупити кредитором назад) у встановлений термін по заздалегідь обумовленою вартістю.

Учасники ринку цінних паперів

Ринок по кредитуванню цінними паперами складається з таких учасників:

 • 1) Кредитори – власники великих портфелів цінних паперів. Позикодавців виступають страхові, пенсійні фонди, банки, брокерські компанії, а також інші інвестори. Займаються кредитуванням з метою отримання додаткового доходу від володіння великими портфелями власних або клієнтських цінних паперів.
 • 2) Дебітори – позичальники. Позичають цінні папери в тих випадках, коли у них виникає необхідність в постачанні цінних паперів, яких на даний момент часу у них немає в наявності. Споживачами подібних послуг виступають інвестиційні банки, маркет-мейкери, брокери і дилери.
 • 3) Посередники – організації, що надають послуги з взаємозалікам, оцінку кредитоспроможності позичальників, оцінку ризиків надання цінних паперів в кредит, управління забезпеченням, розподіл отриманих доходів за цінними паперами та інші розрахункові послуги.

Ризики кредитування цінними паперами

Серед ризиків, пов’язаних з даним видом кредитування, можна відзначити наступні:

 • 1) Ризик втрати вартості цінних паперів, переданих позичальнику. Він може виникнути в разі, якщо кредит не забезпечений належним чином;
 • 2) Ризик вакантної вартості – ризик виникнення збитків у кредитора в разі, якщо вартість реалізованого забезпечення виявиться нижче вартості цінних паперів, відданих в кредит;
 • 3) Ризик неліквідності – виникає в разі, якщо позичальник не може виконати свої зобов’язання в повному обсязі та в обумовлений термін, а виконує їх пізніше або не в повному обсязі;
 • 4) Ринковий ризик – ризик виникнення збитків від несприятливих змін вартості активів на ринку.
 • 5) Ризик неповернення.
 • 6) Ризик втрати прав за наданими в кредит цінних паперів, а саме: права голосування на зборах акціонерів, права отримання дивідендів та інших розподілів з цінних паперів.
 • 7) Ризик збитків при несприятливій зміні котирувань.

Особливості кредитування цінними паперами

Цінні папери – це особливий вид активів, тому угоди з передачею їх в кредит мають такі особливості:

 • 1) За кредитором, як правило, залишаються економічні вигоди (дивіденди, купони, часткові погашення і т.д.), що випливають з права власності на віддану в кредит цінний папір.
 • 2) Позичальник в період володіння цінними паперами отримує все виплати за отриманими активами.
Посилання на основну публікацію