Кредитний портфель: визначення

Що таке банківський кредитний портфель

Кредитний портфель – сукупність виданих банком кредитів, які на певну дату поки не погашені, тобто, знаходяться в користуванні позичальників. Видаючи кредити позичальникам, банк тим самим формує свій кредитний портфель.

Кредитний портфель банку становлять залишки коштів за балансовими рахунками за короткостроковими, довгостроковими і прострочених кредитах і цей показник відображає сукупність заборгованостей по активних кредитних операціях.

Існує кілька класифікацій портфелів, наприклад, поділ на валовий і чистий портфель. ВКП – це загальний обсяг виданих кредитів, а чистий КП – це залишок, якщо відняти резерви, які формуються на випадок необхідності покрити можливі збитки по кредитних операціях.

Види кредитних портфелів

У сучасній практиці виділяють чотири типи портфелів:

 • Оптимальний портфель – структура якого точно відповідає плану стратегічного розвитку банку, а також положенням маркетингової і кредитної політики;
 • Збалансований портфель – правильне поєднання ризику і прибутковості банку. На різних стадіях діяльності банк може кредитувати на умовах меншою прибутковості при більш високих ризиках. Це пояснюється прагненням зміцнити свої позиції або завоювати нову нішу на ринку, а також залучити нових клієнтів;
 • Ризик-нейтральний портфель – коли спостерігається низька прибутковість разом з низькими показниками ризиковості.

Ризикований портфель має підвищений рівень прибутковості при значному ступені ризику.

Також КП можна розділити по внутрішнім критеріям:

 • 1) Портфель головного офісу банку та філій.
 • 2) Портфель персональний (кредити фізичним особам) і ділової (для юридичних осіб).
 • 3) Міжбанківський портфель.
 • 4) Валютний портфель.

Головне завдання будь-якого банківського установи – сформувати оптимальний кредитний портфель, щоб звести свої ризики до мінімуму і, при цьому, залишатися привабливим для клієнтів. Для цього потрібно постійно вести аналіз і грамотно управляти своєю кредитною політикою.

Формування оптимального кредитного портфеля

Кінцева мета кредитної політики будь-якого банку – формування оптимального кредитного портфеля, при якому акумулювання і розподіл кредитних ресурсів відбуваються таким чином, що видані позички відповідають наявним кредитним ресурсам за строками та сумами, рівень дохідності за ними є максимально можливим в даних умовах, а ступінь ризику зводиться до мінімально допустимого рівня.

Банки регулярно проводять аналіз кредитного портфеля, щоб зберегти його «якість». Зазвичай це відбувається один раз в квартал, при цьому аналізується цілий ряд оціночних критеріїв: терміни і структура позик, наявність, відсутність заборгованості та інше.

Стадії формування якісного кредитного портфеля

Виділяють п’ять стадій:

 • 1) Аналіз факторів, що впливають на попит і пропозицію кредиту, що дозволяє своєчасно розпізнати зміни банківської кон’юнктури.
 • 2) Формування кредитного потенціалу банку. Аналіз кредитного потенціалу в короткостроковому і довгостроковому періодах використовується для оцінки майбутніх можливостей банку щодо розвитку видів кредитування без порушення ліквідності.
 • 3) Забезпечення збалансованості структури кредитного потенціалу і виданих позичок.
 • 4) Аналіз виданих кредитів за різними ознаками. В якості таких ознак можуть бути використані терміни погашення кредиту, характер погашення, за категоріями позичальника, по методу стягування відсотків, за характером забезпечення кредитів, за формами кредитів, по прибутковості, за рівнем ризику і т. д.
 • 5) Оцінка ефективності та якості кредитного портфеля, розробка заходів по вдосконаленню кредитного портфеля банку.

Портфель втрачає у вартості кожного разу, коли позичальник не виконує зобов’язання за виданим їм кредиту.

Посилання на основну публікацію