Кредитна політика

Кредитна політика – це розвиток компанії, організації в сфері кредитування. За допомогою кредитної політики можна якісно організовувати роботу компанії, при цьому орієнтуючись на основну стратегію її розвитку не порушуючи її. За допомогою кредитної політики можна визначити завдання і пріоритети компанії в області кредитування, а так же механізм їх реалізації та порядок дій.

Кредитна політика установ повинна не просто визначати мету надання кредитів, вона повинна містити чіткий механізм реалізації даної мети, а так само мати документально оформлену інструкцію.

Розробкою і різними удосконаленнями кредитної політики займаються керівники компанії, віце-президенти або ж окремо створений відділ з надання кредитів. Їхньою метою роботи є розробка:

 • критеріїв, які повинні обов’язково виконуватися працівниками компанії;
 • плану дій, яким керуються працівники при прийнятті стратегічного рішення;
 • стандартів контролю якості кредитної політики підприємства.

Таким чином, кредитна політика – це свого роду об’єднання стратегії і тактики в одне ціле, тобто об’єднання принципів, цілей компанії і методів їх реалізації.

Функції кредитної політики

1. загальні (універсальні, які підходять всім елементам кредитування);

2. специфічні (за допомогою яких можна відрізнити один елемент кредитування від іншого).

До загальних функцій кредитної політики можна віднести:

 • комерційну функцію – за допомогою даної функції компанія має можливість отримання прибутку від реалізації своїх цілей;
 • стимулюючу функцію – ця функція сприяє стимулюванню коштів, які є тимчасово вільними, а так само сприяє вірному їх використання;
 • контрольну функцію – за допомогою кредитної політики можна проконтролювати, як використовуються кредитні кошти;
 • специфічну функцію – за допомогою цієї функції можна досягти мети підприємства, які визначені кредитною політикою.

До факторів кредитної політики установи відносяться:

1. макрофактори – за допомогою цих факторів можна повністю сформувати кредитну політику підприємства. До них відносяться:

 • ситуація склалася в країні на макроекономічному рівні в цілому;
 • можливості та економічні ресурси країни;
 • контроль за кредитуванням на рівні законодавства.

2. Мікрофакторів – мають вплив на кредитну політику підприємства. До них можна віднести:

 • високий рівень кваліфікації працівників підприємства;
 • наявність документально засвідчених методичних посібників для злагодженої і правильної роботи персоналу;

На досвіді європейських країн можна виділити основні складові кредитної політики:

 • загальні цілі підприємства відносно кредитування;
 • створити відділ по роботі з кредитними операціями;
 • планування роботи персоналу установи на кожному етапі договору щодо кредитування;
 • забезпечення контролю за процесом кредитування.

В Україні питання кредитної політики є досить серйозним. Так як більшість компаній країни до процесу формування кредитної політики відносяться поверхово. Вони визначають загальні цілі, але не мають власної методики їх реалізації.

Компанії при формуванні кредитної політики повинні чітко розуміти, на що акцентувати увагу і направляти свою роботу в сфері кредитування, а саме:

 • працювати тільки з тими клієнтами, які можуть гарантувати стабільний дохід компанії;
 • знання робочого персоналу компанії повинні бути тільки високого рівня;
 • направляти всі сили працівників і компанії до створення кредитних відносин з клієнтом на гідному і досить боргом терміні;
 • розуміння персоналом, що робота компанії, а зокрема кредитного відділу, повинна ґрунтуватися на двох критеріях: надійність і високий рівень доходу.

Якщо ж кредитна політика в компанії організована толково, то існують такі позитивні моменти:

 • всі співробітники відділу чітко розуміють, хто і за що відповідає і можуть точно і в строк виконувати роботу;
 • в кожній компанії існує певна стратегія роботи в тій чи іншій ситуації (зазвичай їх кілька), і якщо робота організована злагоджено, то співробітники знають за яким планом вони в даний момент працюють;
 • якщо ж кредитна політика компанії продумана, то зменшуються витрати часу, а так само зменшуються грошові витрати;
 • так як існують певні вимоги до роботи, відповідно існують і вимоги до високих знань співробітників.
Посилання на основну публікацію