Кредит комерційний

Поняття комерційного кредиту

Комерційним кредитом є позика (відстрочка платежу) грошовій або товарній форми, яка надається кредитором позичальнику на принципах платності, терміновості і поворотності.

Метою цього кредиту виступає прискорення продажу товарів і витяг економічної вигоди.

Суб’єктами кредитних відносин виступають:

1. Кредитором є сторона, яка надає позику. Він власник коштів, наданих в кредит, за передачу яких в тимчасове користування отримує відсоток.

2. Позичальником виступає сторона, яка отримує кредит і зобов’язується повернути вартість в обумовлений термін під проценти.

Комерційний кредит укладається між:

 • Комерційним банком і фізичною особою;
 • Фізичним/юридичною особою і державою;
 • Господарюючими суб’єктами;
 • Організацією торгівлі і фізичною особою.

Елементи структури комерційного кредиту:

1. Кредитор (постачальник);

2. Позичальник (покупець);

3. Кредит як відстрочки платежу;

4. Об’єкт – капітал (товарний або грошовий);

5. Предмет – угода;

6. Інструменти комерційного кредиту;

7. Правова та інформаційна база комерційного кредиту.

Функції комерційного кредиту

1. Перерозподіл капіталу – завдяки комерційному кредиту мобілізуються вільні грошові кошти суб’єктів і перетворюються в капітал для тимчасового користування позичальниками з перерозподілом між фірмами, галузями, які його потребують.

2. Створення кредитних засобів і економія витрат обігу. При наданні кредитів заміщуються дійсні гроші векселями, при цьому скорочується грошова маса в обігу, збільшується оборот грошових коштів і знижуються витрати обігу.

3. Контрольна функція – відбувається контроль за фінансовим станом позичальника, щоб запобігти несвоєчасне виконання зобов’язань по кредиту.

Класифікація комерційного кредиту

Згідно сфери застосування комерційний кредит буває:

 • Локальний – угоди в межах дочірніх фірм однієї компанії;
 • Регіональний – здійснення кредитних відносин між суб’єктами господарської діяльності на одній території, регіоні;
 • Міжрегіональний – проведення угод між регіонами;
 • Національний – показує кредитні взаємовідносини, які здійснюються в країні;
 • Міжнародний – здійснюється в світовій торгівлі.

Згідно способам надання комерційний кредит буває:

1. Вексельний – покупець отримує комерційні документи після акцепту. Інструментом здійснення комерційного кредиту служить вексель, який виражає фінансові зобов’язання між позичальником і кредитором.

Згідно суб’єкта, який виплачує гроші за векселем:

 • Простий – який відображає пряме зобов’язання позичальника виплатити певну суму кредитору;
 • Перекладної – означає письмовий наказ від кредитора для позичальника виплатити певну суму третій особі.

2. Відкритий рахунок – у разі укладення договору, покупець може періодично робити закупівлі не звертаючись за кредитом кожного разу.

3. Знижка в разі оплати в певний термін – це умова, за якою ціна буде зменшена на суму знижки, якщо платіж здійснюється покупцем протягом обумовленого в договорі періоду після виписки рахунку.

4. Сезонний кредит – даний спосіб, дозволяє купувати роздрібні товари весь рік, щоб акумулювати необхідні запаси перед сезонними продажами і дає можливість відстрочити платіж виробнику до кінця проведення розпродажу.

5. Консигнація – спосіб, коли продавець роздрібних товарів може отримати продукцію без зобов’язань. У разі продажу товару буде здійснений платіж виробнику, а якщо ні – продавець вправі повернути товар без виплати неустойки.

Переваги комерційного кредиту:

 • Швидкість надання товарно-матеріальних цінностей;
 • Проста техніка оформлення;
 • Активний механізм акумулювання вільних товарів і їх перерозподіл;
 • Можливість маневрування оборотним капіталом підприємства;
 • Фінансова підтримка підприємств;
 • Вплив на розвиток ринку кредитів.

Комерційний кредит має свої недоліки:

 • Обмежені напрямки, час, розмір;
 • Вимушена відстрочка платежу через важке фінансове становище;
 • Ризик для постачальника;
 • Вплив банківської сфери при обліку векселів.
Посилання на основну публікацію