Корупція, заснована на інтересі до законодавчої влади

“Державний інтерес” необхідний для того, щоб проілюструвати сутність такого концепту, як корупція. На думку К. Фрідріха, модель політичної корупції існує, коли той, хто має владу, робить певні речі: наприклад, особа, що займає державну посаду, отримує грошові або інші винагороди, надані йому нелегально, його схиляють зробити дії у відповідь – як послугу тому, хто надав винагороду, тим же завдаючи шкоди державним і власним інтересам.

Концепція державного інтересу піддавалася широкої інтерпретації, і було погоджено, що судження щодо того, було дію корупційних чи ні, визначається на основі позиції спостерігача. Д. Ловенштейн відзначав, що дії, які здійснюються для задоволення бажань вищих урядовців, можуть суперечити державному інтересу без самостійного впливу на державну політику. А. Рогов і Х. Ласвел теж характеризували корупцію як поведінка, що відхиляється від суспільних інтересів.

Зокрема, на думку К. Фрідріха, політична корупція є різновидом поведінки, що відхиляється від норми, яка є загальноприйнятою або вважаєтьсязагальноприйнятою в певному контексті, наприклад політичному. Таке девіантну поведінку асоціюється з особливою мотивацією, зокрема приватної вигодою на шкоду державі. Незалежно від того, чи була мотивація, особливе значення має приватна вигода, яка шкодить державним інтересам.

Така вигода може виражатися в грошовому еквіваленті, і в очах громадськості так зазвичай і є, але вона може набувати і інші форми. Це може бути швидке просування по службі, наказ, нагороди, вигода, яка може бути не особистою, але стосуватися сім’ї або іншої групи.

Модель корупції може існувати за умови наявності того, у кого влада і хто нею зловживає; хто є функціонально відповідальним або займає державну посаду. І, чекаючи майбутні фінансові або інші винагороди, наприклад, вигідну роботу, схильний до дій, які приносять користь того, хто надає винагороду, і шкодять групі або організації, до якої належить функціонер, наприклад уряду.

К. Фрідріх надавав перевагу ідентифікації політичної корупції скоріше не як використання державної влади для приватної вигоди, просування по службі, престижу або вигоди для певного суспільного класу, групи, а як того, що являє порушення закону або стандартів високої моралі; ці порушення є певним видом громадського шкоди. Однак типовою є вигода корупціонера і того, на чию користь корумпують, і втрати інших сторін, втягнутих у цю ситуацію.

Посилання на основну публікацію