Контрагент: визначення

Контрагент – це термін, який означає одну зі сторін, які домовляються в ході проведення правових цивільних відносин. При цьому розуміється, що сторони одна одній протиставляються в рамках даних відносин. Тобто всі зобов’язання одного боку мають взаємно протистоїть або кореспондуючі право іншої сторони. Обидві сторони в рамках договірних відносин є контрагентами в стосунках один з одним. Під даним терміном може також розумітися підрядник, тобто компанія, яка виконує певну роботу, за погодженням з вимогами замовника.

Контрагент (лат. Contrahens – домовлятися; contra – проти + agens – діючий; con-trahere протистояти взаємно) – одна зі сторін договору в правових відносин між цивільними та.

Контр – або проти проходить з протиставлення однієї сторони іншій, в договорі кожному зобов’язанню сторін протистоїть (кореспондує) взаємно право іншої сторони і навпаки. У правових відносин між цивільними та під контрагентом мається на увазі одна зі сторін договору. Як контрагент, виступають обидві сторони договору у відношенні один до одного.

Кожен партнер, який укладає контракт, є контрагентом.

Контрагентом можуть назвати, наприклад, підрядника – юридична або фізична особа, яка приймає на себе зобов’язання зробити певну роботу в злагоді із завданням замовника, отримавши винагороду за це.

Розглянемо, більш детально, що означає контрагент.

Хто такий контрагент з точки зору бухгалтерії

У сьогоднішньому розумінні контрагентом прийнято вважати фізична або юридична особа, яка виступає однією зі сторін угоди. Під контрагентами розуміються різні особи, підприємства та установи, з якими організація вступає в торговельні, фінансові, цивільно-правові та іншого роду відносини. Клієнт як безпосередній учасник комерційних операцій є центральним елементом в системі планування матеріально-товарних відносин і складання прогнозів.

Контакт з контрагентами – це практично неминуча частина роботи будь-якої виробничої або торговельної компанії. Він відрізняється своїми принципами, методами і в обов’язковому порядку знаходить відображення в бухгалтерській звітності. На кожного окремо взятого контрагента бухгалтеру потрібно оформити окремий перелік документів і фіксувати в них будь-які дрібні фінансові деталі.

Іншими словами, це кожен з партнерів, який укладає договір між собою. Контрагентами можуть виступати будь-які особи, які мають зв’язок з організацією. До таких належать виробники товарів або послуг, підрядники, співробітники і навіть покупці.

Таким чином, все, з ким підприємство вступає в ділові відносини і укладає контракти. Договірні відносини між контрагентами можуть будуватися на взаємній рівності і повністю виключають будь-яке підпорядкування одного учасника угоди іншому.

Укладання договорів з контрагентом

Для укладення контракту з певним контрагентом будь-якому підприємству для початку необхідно зробити відповідну пропозицію, а іншій стороні потрібно його прийняти. А це означає, що кожна подібна угода складається з 2-ух стадій.

Перша стадія має назву оферта і є письмовою пропозицією для укладення контракту.

Друга стадія називається акцептом і має на увазі згоду особи (контрагента) на прийняття оферти. У підсумку, угода може вважатися укладеною в тому випадку, коли пропонує сторона отримує у відповідь акцепт від сторони, яка приймає цю пропозицію.

Облік розрахунків з контрагентами в бухгалтерії
Бухгалтер вступає в справу після того, як організація уклала необхідний контракт з контрагентом і, таким чином, вступило з ним у договірні відносини.

Створюється єдина інформаційна база даних, куди зводяться відомості про кожного партнера підприємства.

На досить великій кількості підприємств бухгалтерами використовується комп’ютерна програма 1С. У такому випадку інформація про контрагента зберігається в спеціальних довідниках, де вказується найменування та ІПН партнера, країна його реєстрації, фізична або юридична особа, коди КПП і ОГРН, адреса і телефон. Крім цього в окремій графі виведені банківські реквізити контрагентів, які використовуються для оформлення необхідних платіжних документів.

Всі взаєморозрахунки підприємства з контрагентами поділяються на кілька видів і мають свої особливості. Коли справа стосується постачальників, тоді можливі розрахунки в кредит або на інших обумовлених умовах. При цьому, бухгалтер повинен оформити платіжні доручення, акредитиви, чеки, векселі і пакет інших документів.

Розглянемо випадок, при якому оплата за товари або послуги проходить без затримок. Тоді, як правило, використовується платіжне доручення. Однак, якщо у постачальника виникають проблеми, то в такому випадку застосовується розрахунок по інкасо.

При проведенні взаєморозрахунків організації з підрядником, останній отримує обумовлену суму, а значить розрахунки можуть вестися згідно з відомостями, що закривається після виплати необхідної суми. Розрахунок з працюючим персоналом теж проводиться згідно з відомостями, в яких вказується, хто і в якому розмірі отримує аванс, а кому покладена премія або штрафне стягнення.

Для проведення взаєморозрахунків з клієнтами бухгалтерам необхідно вести синтетичні рахунки, в яких знаходить своє відображення узагальнена інформація про господарські засоби в грошовому еквіваленті, і аналітичні рахунки, в яких вказуються більш докладні відомості не тільки в грошовому вираженні, але й у натуральному.

Бухгалтерські розрахунки з контрагентами мають важливу роль в діяльності будь-якої компанії, тому завжди повинні проводитися безпомилково і в строго встановлений термін.

Чи не кожна фізична або юридична особа може виступати в ролі контрагента. Слід пам’ятати, що для надання певних видів послуг або виробництва певних видів робіт потрібна наявність спеціальної ліцензії. Адже контрагент – це не тільки учасник договірних відносин, в першу чергу – це бізнес-партнер і співробітник, який працює на довірчих відносинах. При правильному підході до вибору контрагента можна уникнути багатьох неприємних ситуацій і завжди бути впевненим у надійності своєї підприємницької діяльності.

Ми коротко розглянули хто такий контрагент, як з ним укладаються договори і контрагент з точки зору бухгалтерії. Залишайте свої коментарі або доповнення до матеріалу.

Посилання на основну публікацію