Коефіцієнт покриття відсотків

Times-interest-earned ratio, TIE

Коефіцієнт покриття відсотків (Times interest earned) – важливий показник фінансової стійкості підприємства в короткостроковій перспективі (Gearing ratios), який використовується при проведенні фінансового аналізу з метою визначення, при якому рівні зниження операційного доходу (прибутку до сплати відсотків і податків) компанія втратить можливість обслуговувати процентні платежі за своїми борговими зобов’язаннями.

Коефіцієнт покриття відсотків використовується для оцінки здатності підприємства погасити борги за відсотками і демонструє рівень фінансової незалежності компанії від кредиторів. Тобто, наскільки прибуток, доступний для обслуговування боргу, перевищує величину відсотків, що нараховуються за кредитами. У розрахунок береться величина прибутку до виплати відсотків по кредиту і сплати податків (англ. EBIT, Earnings before interest and taxes) з витратами з виплати відсотків.

Синоніми: Ступінь покриття процентних платежів прибутком, коефіцієнт захищеності боргу, коефіцієнт забезпеченості відсотків до сплати, Times Interest Earned, Times-interest-earned ratio, Interest Coverage Ratio.

Призначення показника

  • 1) Допомагає оцінити рівень захищеності кредиторів від невиплати боргів з боку позичальника.
  • 2) Демонструє: скільки разів протягом звітного періоду компанія заробила кошти для виплати відсотків по позиках.
  • 3) Цей показник також дозволяє визначити допустимий рівень зниження операційного прибутку, при якій можна обслуговувати виплату відсотків.
  • 4) Відноситься до коефіцієнтів покриття, що характеризує, якою мірою постійні фінансові витрати покриваються прибутком.
  • 5) Виходячи з результатів, можна дізнатися, яка частина грошових надходжень компанії від операцій буде необхідна для покриття основного боргу і відсотків за позиками з терміном погашення протягом найближчого року.
  • 6) Коефіцієнт показує, у скільки разів прибуток компанії перевищує суму процентних платежів за позиками.

Недоліки показника:

  • 1) Цей коефіцієнт не враховує виплат основних сум боргу, пов’язаних з погашенням позик, які будуть набагато більше відсотків. Також до фіксованих витрат фірми відноситься орендна плата за активи – ці суми теж не враховані.
  • 2) Прибуток до оподаткування не представляє в точності потоку грошових коштів, доступних для обслуговування заборгованості, особливо якщо у фірми є значні амортизаційні відрахування.

Як розраховується показник TIE

Times-interest-earned ratio розраховується за формулою:

TIE = прибуток до вирахування податків і% по кредитах /% по кредитах

Як видно, величину прибутку до виплати відсотків і податків слід розділити на витрати на виплату відсотків. Таким чином, можна визначити, у скільки разів прибуток перевищує відсотки по боргах.

Рекомендовані значення:> 1

На значення коефіцієнта покриття відсотків звертають особливу увагу кредитори, і при інших рівних умовах вони віддають перевагу компанії, у якій це значення буде найбільш високим. Отже, чим нижче значення показника TIE, тим нижче потенційна можливість компанії залучити боргове фінансування.

Нормальним вважається значення показника від 3 до 4, значить, дохід компанії дозволяє не тільки обслуговувати борги, але і забезпечує достатній резерв на випадок раптового спаду ділової активності, або тривалого різкого зниження виручки.

Занадто високий коефіцієнт говорить про обережний підхід до залучення позикових коштів (не використовується кредитне плече), що може призвести до зниженою віддачі від власного капіталу.

Якщо значення коефіцієнта стає менше 1, це означає, що фірма не в змозі обслуговувати свої боргові зобов’язання.

Значення коефіцієнта «1» є критичним, це означає, що весь операційний дохід компанії направляється на виплату процентів за борговими зобов’язаннями.

Всі вихідні дані для обчислення беруться зі звіту про прибутки і збитки.

На величину коефіцієнта TIE впливають три фактори: операційний прибуток; загальна сума позикових коштів; ефективна ставка відсотка.

Посилання на основну публікацію