Коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості

Days sales outstanding, DSO

Термін погашення дебіторської заборгованості (Days sales outstanding, DSO) – аналітичний показник, який застосовують для оцінки фінансової стійкості в короткостроковій перспективі. Позначає середній період часу, який проходить з моменту продажу товару покупцеві до моменту погашення дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість – сума боргів, належних підприємству-постачальнику товарів та послуг, з боку замовників продукції, яку відвантажують з відстрочкою платежів, тому покупці є боржниками, дебіторами постачальника.

Коефіцієнт DSO характеризує ефективність відносин з клієнтами, як багато часу займає процес очікування грошей за продану продукцію, наскільки грамотно в компанії налагоджені процеси з погашенням дебіторської заборгованості.

Синоніми: Термін обороту дебіторської заборгованості, оборотність дебіторської заборгованості в днях, середній термін отримання платежу, Average collection period – ACP, Days sales outstanding, Receivable Turnover in Days – RTD, період оборотності дебіторської заборгованості.

Формула розрахунку коефіцієнта DSO

На практиці використовуються наступна формула розрахунку терміну погашення дебіторської заборгованості:

DSO = DAP * AR / NS

де:

DAP – тривалість одного періоду, днів;

AR (Account receivable) – дебіторська заборгованість, у.о .;

NS (Net Sales) – виручка нетто від усіх видів продажів. Середньорічна реалізація в кредит, у.о.

Показник DSO вимірюється в днях і показує середнє число робочих днів, необхідних для стягнення заборгованості. Також показник визначає, скільки разів погашалися рахунки для отримання або скільки одиниць виручки отримано з 1 у.о. дебіторської заборгованості. Чим нижче отриманий результат, тим швидше дебіторська заборгованість звертається в кошти, і, отже, підвищується ліквідність оборотних коштів підприємства. Високе значення коефіцієнта може свідчити про труднощі зі стягненням коштів по рахунках дебіторів.

Призначення Days sales outstanding

Розрахувавши оборотність дебіторської заборгованості, можна проаналізувати:

  • 1) Темпи зростання дебіторської заборгованості.
  • 2) Частку сумнівних боргів (якість дебіторської заборгованості).
  • 3) Ліміти дебіторської заборгованості в компанії і вплив її якості на ліквідність компанії.
  • 4) Наскільки грамотно постачальник вибудовує кредитну політику в цілому, чи існує система мотивації клієнтів до дострокової оплаті виставлених рахунків.
  • 5) Як спланувати наступні платежі і (або) поставки, коли подальший продаж розрахована на погашення попередньої заборгованості.

Як інтерпретувати результати обороту дебіторської заборгованості

Отримані результати аналізу треба порівняти із середніми показниками для даної галузі, тобто враховувати специфіку ведення бізнесу. Також необхідно враховувати особливості політики продажів компанії, яка регулює виникнення і терміни дебіторської заборгованості. Якщо кредитна політика компанії визначається як агресивна, це має на увазі високий рівень рентабельності і ризику. Тобто, компанія навмисно надає своїм клієнтам відстрочку оплати довше, ніж інші конкуренти. І навпаки, консервативна політика характеризується високою ліквідністю, низьким ризиком (термін відстрочки виплат повинна бути середнього по ринку або навіть нижче), але і низькою рентабельністю.

Посилання на основну публікацію