Коефіцієнт ліквідності

Коефіцієнт ліквідності – це спеціальний параметр, який розраховується на підставі бухгалтерської звітності компанії за формою №1. Шляхом обчислення коефіцієнта ліквідності з’являється шанс визначити реальну ефективність роботи підприємства. Крім цього, розрахований параметр дозволяє зробити висновки про його здібності в обумовлені терміни погашати борги за рахунок оборотних (поточних) активів. Основний сенс коефіцієнта полягає в порівнянні обсягу поточних боргів і оборотного капіталу компанії, необхідного для їх погашення.

Коефіцієнт ліквідності – група параметрів, в які входить кілька коефіцієнтів, а саме поточної, абсолютної і швидкої ліквідності. До цієї ж групи можна віднести співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Сутність коефіцієнта ліквідності

Для кожної компанії один з головних критеріїв ефективності роботи – показник ліквідності. Даний параметр відображає, наскільки швидко підприємство може продати свою продукцію і переформувати матеріальні (інші) активи в паперову готівку. При цьому підприємство (тут багато що залежить від сфери, в якій ведеться робота, і грамотності управління), може бути ліквідним в більшій або в меншій мірі.

Всі кошти компанії можна умовно розділити на активи і пасиви зі своєю ліквідністю. Наприклад, активи діляться на кілька груп:

 • – високоліквідні – короткострокові інвестиції, готівку;
 • – швидко реалізованих – короткострокові дебіторські борги, борги по платежах в період до 12 місяців;
 • – повільно реалізовані. Сюди включено все, що не ввійшло в високоліквідні і швидко реалізовані кошти;
 • – важкореалізовані активи. До цієї категорії включені всі необоротні активи.

Всі активи за ступенем убування можна представити таким списком:

 • – паперові гроші в касі організації та на її рахунках;
 • – державні цінні папери, звеселяючи банків;
 • – дебіторська заборгованість, акції компаній;
 • – сировинні та товарні запаси на складах;
 • – обладнання, техніка;
 • – нерухомість компанії;
 • – недобудовані об’єкти.

Що стосується пасивів компанії, то вони можуть групуватися по зростанню часу погашення:

 • – термінові – кредиторські борги перед персоналом, підрядниками, бюджетом, постачальниками;
 • – середньострокові – кредити на термін до 12 місяців, резерви майбутніх витрат;
 • – довгострокові – позики на термін від 12 місяців;
 • – постійні – власний капітал.

Для визначення ліквідності компанії і її здатності гасити вчасно борги виробляються спеціальні розрахунки. В якості основних критеріїв ліквідності виступає група коефіцієнтів – абсолютної ліквідності (може згадуватися, як коефіцієнт платоспроможності). Сюди ж можна вкючая параметр поточної (загальної) ліквідності і термінової (швидкої) ліквідності. Також проводиться розрахунок параметра, що враховує відношення дебиторского і кредитного боргу компанії.

Згадані вище коефіцієнти дозволяють точно визначити ступінь платоспроможності і ліквідності підприємства, оцінити його перспективи розвитку. Аналіз отриманих параметрів, як правило, проводиться не за фактом поточних значень, а в динаміці. Тобто розраховані показники порівнюються з аналогічними обчисленнями за минулий період часу.

Посилання на основну публікацію