Класифікація засобів підприємства

Класифікація фінансів підприємства ділить фінанси на кілька основних категорій. Фінансові фонди можуть ділитися між собою за призначенням. У цю категорію входять будівлі та споруди, багаторічні насадження підприємства, наявний на його території худобу, виробничий і господарський інвентар.

У доповненні до класифікації за призначенням існує класифікація ступеня участі у виробничому процесі (виробничі і невиробничі).

Як ефективно управляти фінансовими ресурсами підприємства?

Класифікація фінансів організації складається з двох складових: активів і пасивів. Ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства, перш за все, ґрунтується на достатньому рівні і раціональну структуру наявних на даний момент активів. Ефективне управління ресурсами також може включати в себе не тільки величину активів, але і пасивів даного підприємства.

Існує кілька основних видів управління активами. До таких методів управління відноситься агресивна і консервативна політика. Помірна політика – ще один із способів управління активами.

Відмінні риси ведення агресивної політики з управління активами підприємства – це невисока швидкість обороту активів, а також наявність високої частки активів в загальних активах фірми. При веденні такої політики підприємство постійно нарощує запаси сировини і матеріалів. У деяких випадках нарощується нереалізована продукція, а також розмір дебіторської заборгованості. Агресивна політика призводить до того, що економічна рентабельність активів поступово йде на спад. Поряд зі зниженням рентабельності активів йде зниження ризику технічної неплатоспроможності. Таким чином, на сьогоднішній день підприємство не зможе зробити оплату платежів, які потребують термінового погашення боргів по ним. Однак же, вже буквально через кілька днів, з оплатою проблем може вже і не виникнути. Для ведення агресивної політики повинні бути певні умови – інфляційні економіки і висока невизначеність

Для ведення консервативної політики характерна висока швидкість обороту активів підприємства. Крім того, поступово знижується частка поточних активів в загальних наявних на даний момент активах у підприємства. Зниження дебіторської заборгованості – одна з головних особливостей ведення консервативної політики, характерної для тих часів, коли всі платежі здійснюються строго в призначені терміни, ніяких затримок не спостерігається, або ж коли підприємству доводиться постійно економити на всьому.

Для помірної політики характерна середня величина активів і середня швидкість з обороту. Технічна неплатоспроможність, економічна рентабельність активів і інші характерні риси знаходяться також на середньому рівні між агресивною і консервативною політикою.

Посилання на основну публікацію