Класифікація юридичних осіб

Класифікація юридичних осіб:
1. З прав засновників та учасників щодо організації та її майна:
– Наявність зобов’язального права (учасник, передаючи майно, втрачає право власності на нього, але набуває право вимоги (дивіденду); при виході з юридичної особи учасники не мають права вимагати виділу частки в натурі);
– Збереження речових прав (унітарні державні підприємства, яким дають в статутний фонд майно, і закон допускає вилучення цього майна);
– Немає ніяких прав (організації некомерційного характеру, об’єднання юридичних осіб).
2. За видами власності: приватні і державні.
3. За статутними документами:
– Діючі на підставі установчого договору (товариства),
– Установчого договору та статуту (суспільства),
– Тільки статуту (акціонерні товариства),
– Типового статуту або положення (унітарні підприємства).
Правоздатність юридичних осіб настає з моменту його державної реєстрації (з моменту отримання ліцензії).
Обмеження правоздатності: інвестиційні компанії не можуть займатися підприємницькою діяльністю.
Подарунки між юридичними особами не допускаються. Допустима сума подарунка 5 МРОТ (500 рублів)!

Посилання на основну публікацію