Класифікація витрат на виробництво продукції

За економічної ролі в процесі виробництва: основні (пов’язані безпосередньо з виробництвом: сировина, матеріали та інші витрати, крім загальновиробничих і загальногосподарських) і накладні (пов’язані з управлінням і обслуговуванням виробництва: загальновиробничі і загальногосподарські витрати).

За складом: одноелементні (складаються з одного елемента: зарплата, амортизація) і комплексні (складаються з декількох елементів: цехові, загальнозаводські).
За способом включення до собівартості продукції: прямі (пов’язані з виробництвом одного виду продукції і прямо пов’язані з його собівартість: сировина, матеріали, втрати від шлюбу) і непрямі (не належать прямо на собівартість і розподіляються побічно, тобто умовно: загальновиробничі, загальногосподарські)

По відношенню до обсягу виробництва: змінні (змінюються пропорційно зміні обсягу виробництва продукції: сировина, матеріали, зарплата), умовно-змінні (залежать від обсягу виробництва, але не прямопропорційно: загальновиробничі), умовно-постійні (майже не залежать від зміни обсягів виробництва: загальновиробничі, загальногосподарські витрати).

За періодичністю виникнення: поточні (мають певну періодичність: витрата сировини, матеріалу) і одноразові (на підготовку і освоєння випуску нових видів продукції, пуск нового виробництва).

За участі в процесі виробництва: виробничі (пов’язані з виготовленням товарної продукції) і позавиробничі, комерційні (пов’язані з реалізацією продукції).

За ефективністю: продуктивні (на виробництво продукції встановленого якості при раціональної технології і організації господарства) і непродуктивні (є наслідком недоліків у технології та організації виробництва: втрати від простоїв, шлюб).
Тепер Ви знаєте що таке собівартість продукції, з чого вона складається і яка класифікація витрат на виробництво продукції існує. Далі будемо розбиратися безпосередньо з рахунком 20 Основне виробництво.

Посилання на основну публікацію