Класифікація використовуваного капіталу

Використовувані компанією кошти можна розділити на кілька різних видів. При цьому в сучасній економічній теорії виділяється не один десяток визначень, які характеризують всі різновиди структури капіталу. Щоб якось розібратися з цим, дослідниками було поставлено завдання систематизувати існуючі терміни і виділити основні типи.

До основних класифікаційними ознаками використовуваного капіталу можна віднести:

 • – сферу застосування засобів по відношенню до різних галузей економіки;
 • – ступінь використання капіталу в економічному процесі;
 • – тонкощі кожної окремо взятої форми використовуваного капіталу;
 • – нюанси застосування форм капіталу в період його кругообігу;
 • – головні напрямки застосування наявних засобів в процесі роботи компанії;
 • – тимчасові періоди застосування капіталу;
 • – особливості використання коштів в інвестиційному та виробничому процесі;
 • – ступінь, з якою використовуваний капітал задіяний у виробництві;
 • – рівень ризику застосування капіталу компанії;
 • – коректність застосування наявних засобів стосовно правових норм.

З урахуванням згаданих ознак використовуваний капітал можна умовно класифікувати:

1. За ступенем залучення в економічні процеси:

 • – капітал, який застосовується в економічному процесі;
 • – капітал, який не задіяний економічному процесі.

2. За сферами застосування в процесі діяльності:

 • – капітал, який задіяв у реальному економічному секторі. Тут мова йде про гроші, які залучені у виробництво для отримання додаткового прибутку;
 • – капітал, що не задіяний у фінансовому секторі. У цьому випадку капітал тільки недавно був накопичений і ще не застосовувався в економічній діяльності компанії.

3. За організаційно-правову структуру:

 • – індивідуальний (власний) капітал;
 • – пайовий капітал;
 • – акціонерний капітал.

4. За тонкощам роботи в період діяльності компанії (кругообігу капіталу):

 • – капітал у вигляді готівкових коштів;
 • – капітал у вільному вигляді;
 • – капітал в товарному вигляді.

5. За тимчасового періоду застосування:

 • – кошти, які використовуються в короткостроковій перспективі;
 • – кошти, які використовуються в довгостроковій перспективі.

6. За особливостями використання в процесі роботи компанії капітал може використовуватися:

 • – як засіб для інвестицій;
 • – як реінвестований капітал;
 • – як кредитні кошти.

7. За особливостями застосування в процесі інвестиційної діяльності капітал може бути:

 • – спочатку інвестується;
 • – дезінвестуємий;
 • – реінвестований.

8. За особливостями застосування у виробничому процесі капітал буває основним і оборотним.

9. За ступенем залучення у виробництво можна виділити працює і непрацюючий капітал.

10. За величиною ризиків капітал може бути безризиковим, із середнім і високим рівнем ризику.

11. Щодо дотримання правових норм можна виділити легальний і «тіньовий» капітал.

ПОДІЛИТИСЯ: