1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Класифікація показників фінансів

Класифікація показників фінансів

Сьогодні можна виділити цілу групу показників, що дозволяють до найдрібніших подробиць оцінити перспективи розвитку та успішність тієї чи іншої компанії. Всі вони розробляються з урахуванням пріоритетів стратегії підприємства, в якій містяться фактори розвитку підприємницької діяльності та тенденції вибору найбільш цікавих параметрів.

Всі показники, що характеризують діяльність компанії, можна умовно розділити на кілька категорій:

1. Масштабні показники. Їх завдання – показати реальний рівень, якого вдалося досягти компанії за період своєї діяльності. Такі параметри відображають обсяг оборотних і основних фондів, розмір статутного капіталу і так далі.

2. Абсолютні показники дозволяють побачити і проаналізувати підсумковий параметр, якого вдалося домогтися в результаті роботи компанії. До таких параметрів можна віднести витрати організації, її доходи, загальний оборот і так далі.

3. Відносні показники. Для обчислення необхідно поділити результати двох попередніх груп. У цьому випадку з’являється шанс провести аналіз з урахуванням процентних параметрів.

4. Структурні показники дозволяють виділити вплив конкретних елементів на підсумковий результат.

5. Приростні показники. Особливість параметрів – відображення ключових даних за певний період по відношенню до початкового значення.

Велика частка показників фінансів вираховується з урахуванням даних балансового звіту, а також звіту про доходи та витрати. При цьому виконання розрахунків може проводитися двома способами – по агрегованого балансу або з урахуванням реальних даних звітності.

До основних показників фінансів оцінки компанії можна віднести показники рентабельності, ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, майнового стану і так далі. При цьому якихось єдиних правил і принципів аналізу наведених вище показників немає, і багато що залежить від цілого ряду чинників – принципів кредитування, галузевої приналежності, джерел структури і так далі.

ПОДІЛИТИСЯ: