Класифікація облікових регістрів

Облікові регістри класифікуються за:
1. Зовнішньому вигляду:
– Бухгалтерські книги – представляють собою зброшуровані листи певного формату і профілю. Всі сторінки в книгах нумеруються. В кінці ставляться підпис бухгалтера і друк, вказується кількість сторінок.
– Картки – призначені для аналітичного обліку. Кожна має порядковий номер і дату відкриття. Сукупність карток однорідного призначення є картотекою.
– Вільні листи – це різновид карткових облікових регістрів. Призначені для ведення синтетичного і аналітичного обліку. Листи зберігаються в спеціальних папках – реєстраторах (відомості, журнали, ордера).
2. Видами облікових записів:
– Хронологічні – записи в них виробляються в міру здійснення господарських операцій по датах або номерами документів (реєстраційний журнал, книга обліків фактів господарської діяльності).
– Систематичні – застосовують для угруповання і відображення однорідних за змістом операцій (головна книга).
– Комбіновані – поєднуються систематична і хронологічний порядок (журнал-ордер).
3. Обсягом інформації:
– Аналітичні – для запису за аналітичними рахунками. У них вказують: номер, дату, коротку характеристику операції (книга обліку розрахунків з постачальниками).
– Синтетичні – записи ведуть тільки в грошовому вираженні, із зазначенням номера, дати і суми бухгалтерського проведення. Записи робляться зазвичай не по окремим документам, а за сукупністю однорідних (головна книга).
4. Форму оформлення: односторонні, двосторонні, многографной, лінійні, шахові.
5. Способам заповнення: вручну, на комп’ютері.

Посилання на основну публікацію