Класифікація інвестицій

Класифікація інвестицій:
1. По об’єктах вкладення:
– Реальні – вкладення в матеріальні і нематеріальні активи;
– Фінансові – вкладення коштів в банківські вклади, цінні папери та інші фінансові інструменти.
2. За характером участі в інвестуванні:
– Прямі;
– Непрямі.
3. За періодом інвестування:
– Короткострокові;
– Довгострокові.
4. По області інвестування – за сферами діяльності (в будівництво і так далі).
5. За формою власності на інвестиційні ресурси:
– Державні;
– Приватні;
– Іноземні;
– Спільні.

Посилання на основну публікацію