Класифікація іноземних інвестицій

Існує ряд ознак, за якими можна класифікувати всі інвестиції в цілому, в тому числі й іноземні.

Залежно від об’єкта вкладень виділяють:

 • прямі;
 • портфельні;
 • та інші інвестиції.

Прямі інвестиції – це вкладення в акції, цінні папери, облігації. Відсоток придбаного капіталу становить понад 10% від усіх акцій конкретного підприємства. Використання прямих інвестицій має на увазі безпосередню участь інвесторів в управлінні цим підприємством.

Портфельні інвестиції – це вкладення іноземних інвесторів в акції, цінні папери, облігації. Основна відмінність портфельних інвестицій від прямих полягає, в тому, що відсоток придбаного капіталу становить менше 10%. Використання такого виду інвестицій не має на увазі активної участі інвесторів в справах компанії.

У категорію інших іноземних інвестицій потрапляють як прямі, так і портфельні інвестиції, що не підпадають під відповідні умови (наприклад, видача кредитів).

Залежно від активів, в які інвестується капітал, виділяють:

 • реальні;
 • фінансові;
 • і нематеріальні іноземні інвестиції.

Реальні інвестиції – інвестування капіталу в реально існуючі і діючі проекти. До реальних інвестицій можна віднести вкладення в будівництво будь-яких об’єктів, а також інвестування в освіту, виховання, здоров’я людини.

Нематеріальні інвестиції – інвестування капіталу шляхом придбання нематеріальних активів, тобто різних патентів, ліцензій, торгових марок та ін.

Фінансові інвестиції – інвестування капіталу шляхом придбання цінних паперів, облігацій, акцій та інших фінансових активів.

Залежно від форми власності виділяють:

 • державні;
 • приватні;
 • і змішані інвестиції.

Державні інвестиції здійснюються за рахунок коштів державного бюджету. Виділяються тільки при офіційному рішенні уряду країни. Являють собою державні кредити, допомога іншим країнам, а також різні гранти.

Приватні інвестиції здійснюються за рахунок особистих коштів інвесторів. Являють собою покупку різних об’єктів.

Змішані інвестиції здійснюються як державними, так і приватними інвесторами.

Залежно від характеру використання виділяють:

 • підприємницькі;
 • і позичкові інвестиції.

Підприємницькі інвестиції – це інвестування капіталу в різні види підприємницької діяльності. Прибуток досягається шляхом отримання дивідендів.

Позикові інвестиції відрізняються від підприємницьких інвестицій тільки видом одержуваного прибутку. Тут прибуток досягається шляхом отримання позичкових відсотків.

Також іноземні інвестиції розрізняють в залежності від терміну, протягом якого інвестор планує отримувати прибуток. Тут виділяють:

 • короткострокові (від одного дня до одного року);
 • середньострокові (від одного року до трьох років);
 • довгострокові вкладення (більше трьох років).
Посилання на основну публікацію