Класифікація документів

Документ – це текст або зображення, що мають інформативне значення.
Документ – це інформація на матеріальному носії, що має юридичну силу.
Класифікація документів:
1. За відбиваному виду діяльності:
– Документи з питань загального керівництва (їх складають працівники різних підрозділів): наказ, розпорядження і так далі;
– Документи по функціях управління (їх складають працівники відповідних підрозділів).
2. За місцем використання:
– Внутрішні (розробляють і використовують всередині організації): наказ, протокол;
– Зовнішні (направляють в інші організації або отримують від них): ділові листи.
3. За змістом:
– Прості (присвячені одному питанню);
– Складні (охоплюють кілька питань).
4. За терміновості:
– Термінові, в яких передбачений термін виконання;
– Нетермінові, в яких термін виконання не передбачений: посадова інструкція працівника.
5. За формою:
– Індивідуальні (з індивідуальними особливостями);
– Трафаретні (документи, в яких частина реквізитів заздалегідь видрукувана, а інші заповнюються під час укладання);
– Типові (мають однаковий вигляд для кількох однорідних організацій).
6. За походженням:
– Службові (зачіпають інтереси організації);
– Особисті (конкретні особи).
7. По виду оформлення:
– Оригінал (первинний примірник документа);
– Копія (повторне, абсолютно точне відтворення оригіналу, засвідчене певним чином і відповідним посадовою особою);
– Виписка (копія певної частини документа, необхідна в конкретній ситуації);
– Дублікат (екземпляр, складений замість загубленого оригіналу, який має однакову з ним юридичну силу).
8. За носію:
– Рукописні;
– Електронні.

Посилання на основну публікацію