Класифікація державних позик

Класифікація державних позик:
1. В залежності від місця розміщення: всередині країни і за її межами.
2. По суб’єктам позикових відносин: центральні та місцеві органи влади.
3. В залежності від звернення на ринку цінних паперів:
– Ринкові – вільний обіг на ринку цінних паперів, вільно купуються і продаються і змінюють своїх власників;
– Неринкові – не підлягають обігу на ринку цінних паперів, випускаються під конкретного інвестора.
4. В залежності від строків звернення: короткострокові (до року), середньострокові (від року до п’яти років), довгострокові (понад п’ять років).
5. За характером виплачуваного доходу:
– Виграшний (на основі втрати);
– Процентний – відсоток від номінальної вартості;
– З нульовим купоном – дохід при погашенні у вигляді різниці між номінальною і курсовою вартістю цінного паперу.
6. В залежності від обов’язку позичальника дотримуватися терміни погашення позик:
– З правом дострокового погашення;
– Без права дострокового погашення.
7. Залежно від способу виплати доходу:
– З твердим доходом (фіксовані відсотки);
– З плаваючим доходом (2-15%).
8. Залежно від забезпеченості:
– Заставні – забезпечується будь-яким конкретним майном (заставні);
– Беззаставні (наприклад, державний кредит, в якому забезпеченням є все майно країни в цілому).

Посилання на основну публікацію