Карта кривих байдужості

Порядкова теорія корисності заснована на припущенні, що люди, хоча і не можуть дати точного кількісного вираження корисності благ, але можуть завжди проранжувати блага за ступенем корисності. На цій основі з’являється можливість пояснити вибір споживача, не вдаючись до обчислення абсолютної величини корисності блага. Функція сукупності корисностей – карта кривих байдужості.
Крива байдужості – лінія, на якій розташовані всі набори благ, що мають для споживача однакову корисність, тобто х1у1 дорівнює по корисності набору х2у2.
Крива байдужості розташована за ступенем зростання корисності: чим вище, тим більше корисність.
Карта кривих байдужості в графічній формі представляє функцію корисності для даного споживача.
Карта кривих байдужості будується на основі наступних припущень про поведінку споживача:
1. Переваги споживачів сформовані.
2. Переваги споживачів транзитивності: А більше В, В більше С, А більше С.
3. Потреби повністю не задоволені, тобто, споживач завжди вважатиме за краще набір з великою кількістю хоча б одного товару: у2х3 більше у2х2.
4. Товари, що входять до споживчого кошика, є взаємозамінними.
5. Набір товарів на одній кривій байдужості дає однакову корисність, і споживачеві байдуже, який саме набір використовувати. Він завжди готовий замінити певну кількість одного товару на певну кількість іншого товару.
Криві байдужості дозволяють виявити споживчі переваги. Однак вони не враховують обмеження споживача – ціна товарів і дохід.

Посилання на основну публікацію