Інвестиційний аналіз

Як відомо, діяльність будь-якого підприємства, компанії або організації, незалежно від сфери діяльності, спрямована на отримання доходу і нарощування свого потенціалу за рахунок вкладення в проект інвестицій. Будь-яке інвестиційне рішення засноване на оцінках ефективності діяльності, ліквідності, фінансове становище, платоспроможності підприємства, оцінці джерел фінансування, обсягів інвестицій та доцільності участі об’єкта в інвестиційних компаніях. Таким чином, фінансовий аналіз є найбільш важливим елементом фінансового менеджменту.

Перед прийняттям рішення про приєднання до інвестиційного проекту, необхідна достовірна інформаційна база і постійний моніторинг реалізації проекту через інвестиційний аналіз, який є невід’ємною частиною в процесі управління інвестиціями.

Що являє собою інвестиційний аналіз?

Інвестиційний аналіз – певний комплекс методичних і практичних методів, які призначені для розробки бізнес-плану та необхідні для обґрунтування, оцінки доцільності і ефективності здійснення довгострокового або короткострокового інвестування в інвестиційні проекти.

Інвестиції – вкладення фінансових або економічних ресурсів з метою підвищення прибутковості виробничого процесу і отримання прибутку в подальшому. Під вигідними інвестиціями слід розуміти інвестиції, які були вкладені з урахуванням всіх значимих фінансових і нефінансових чинників.

Інвестиційний аналіз може проводитися на макро- і мікрорівні. Аналіз інвестиційний на мікро-рівні проводиться тільки на конкретному інвестиційному (підприємницькому) проект. Аналіз, який проводиться на макро-рівні, має на увазі проведення аналізу, який допомагає встановити інвестиційну привабливість на рівні регіону або країни.

Прийоми і методи, які застосовують при проведенні інвестиційного аналізу

Основне завдання аналізу – максимально точно розрахувати ефективність інвестиційних проектів, враховуючи всі чинники ризику. Іншими словами, оптимальний вибір робиться з урахуванням двох параметрів, а саме – ефективності і ризику.

В основі проведення інвестиційного аналізу використовуються всі необхідні методи і засоби, які спрямовані на глибоке дослідження процесів і явищ інвестиційної сфери, прискорення і полегшення проведення будь-яких фінансових розрахунків, а також на пошук альтернативних шляхів рішень проблем інвестування та проектування.

Щоб досягти позитивного ефекту, інвестиційний аналіз необхідно проводити, враховуючи систему прийняття інвестиційних проектів, а також на основі отриманої оцінки прогнозу зміні фінансових потоків, породжених інвестиційним проектом.

Як правило, тільки мала частина інвестицій не дає належного, очікуваного результату, при цьому більшість інвестиційних проектів, які опинилися в збитку, могли б і не опинитися в подібній ситуації, якби попередньо був проведений необхідний аналіз. З огляду на цей аспект, можна зробити висновок, що проведення аналізу перед вкладенням фінансових ресурсів значно підвищує ефективність управління інвестиціями і знижує можливі ризики. Аналіз інвестиційний є тим інструментом, який дозволяє реально оцінити поточну ситуацію і розробити ефективні управлінські рішення.

Інвестиційний аналіз відноситься до динамічних процесів і проходить в двох площинах – тимчасової і предметною. У тимчасовій площині здійснюють роботи, які спрямовані на безперервний розвиток інвестиційного проекту з моменту виникнення ідеї інвестування та укладення угоди, до моменту отримання прибутку.

Під предметною площиною слід розуміти проведення аналізу і розробку базових інвестиційних рішень в різнобічних змістовних аспектах, до яких можна віднести:

  • економічне середовище;
  • правильність визначення основних завдань і цілей інвестування;
  • організаційні, фінансові, виробничі і маркетингові плани інвесторів;
  • технічну базу інвестиційного проекту і його соціальну значимість;
  • організацію управління проектом;
  • фінансову стабільність, а також можливість інвестиційних ризиків;
  • загальну стійкість і чутливість проекту до різних факторів.

Крім всіх вище перерахованих аспектів, необхідно додатково оцінити можливості всіх учасників проекту, компетентність, особисті та ділові якості, рівень професіоналізму менеджерів. Для того, щоб уникнути ризиків і фінансових втрат, всі аспекти повинні розглядатися і аналізуватися до здійснення вкладень, на підготовчій стадії розробки будь-яких інвестиційних проектів.

Посилання на основну публікацію