Інвентаризація грошових коштів

З метою контролю за рухом грошових коштів в касі і правильністю ведення документації не рідше ніж один раз на місяць проводиться інвентаризація. Підставою для проведення інвентаризації служить наказ. Результати оформляють актом перевірки наявності грошових коштів.
Комісія зобов’язана: перерахувати готівку, записавши їх суму в акт; одночасно перевірити правильність ведення документів. Незаповнені документи до уваги не беруться. Їх перелік вказується в кінці акту, і робиться відмітка про відсутність реквізитів. Питання про можливість дозаповнити документ вирішується керівником. Бухгалтер також перевіряє: наявність бланків суворого обліку та цінних паперів.
Отримані результати порівнюють з обліковими даними і виводять результат, який відображає операції:
1. Виявлено недостача в касі (Д 94 – До 50).
2. Недостача віднесена на винну особу (Д 73-2 – До 94).
3. Відшкодування нестачі в касу (Д 50 – До 73-2).
4. Відшкодування нестачі шляхом утримання із заробітної плати (Д 70 – До 73-2).
5. У касі виявлені надлишки (Д 50 – До 91-1).
Дані акта записують у відомість і журнал-ордер окремим рядком.

Посилання на основну публікацію