Іменний цінний папір

Іменні акції можуть належати певним фізичним або юридичним особам – вони реєструються в спеціальній книзі власників і випускаються тільки в великих купюрах.

Основні відмінності іменного цінного паперу від паперу на пред’явника полягають в обов’язковому проходженні реєстрації її власника в спеціальному реєстрі власників цінних паперів емітента. Також в тексті паперу може бути зафіксовано ім’я її власника, що нерозривно пов’язує його з цією акцією.

Оборот іменних акцій регулюється Федеральним Законом «Про ринок цінних паперів» (ст.29). За цим нормативним актом, права на цінні папери переходять до покупця тільки після того, як були внесені прибуткові запису по особовому рахунку покупця до реєстру.

Відповідно, якщо іменна акція має документарну форму, права на неї покупець отримує лише після внесення записів до реєстру, а також передачі сертифіката цінного паперу.

Про властивості цінного паперу.

Іменні акції мають наступні особливості:

  • Цінний папір доступна для оподаткування;
  • Будь-які операції, які проводяться з цим активом, підлягають фіксації і обов’язкової реєстрації;
  • Завжди відомо, хто є власником цінних паперів.

Про причини випуску іменних цінних паперів

На даному етапі ринок цінних паперів вже повністю сформувався і є досить розвиненим – тому є тенденція збільшення емісії іменних цінних паперів. Причин існує декілька:

  • Зацікавленість емітентів, які отримують можливість здійснювати контроль над передачею прав власності на актив
  • Зацікавленість держави – можливість нарощування бази оподаткування.

Цікаво, що цінний папір на пред’явника може легко стати іменний. Припустимо, в комерційний банк конкретний власник здав цінний папір, уклавши з фінансовою установою договір про зберігання. Таким чином, якщо розглядати ситуацію з точки зору правових відносин, що зберігається в банківському сейфі цінний папір стала іменний (бо отримати її може тільки клієнт банку, орендар комірки).

Логічно припустити, що бездокументарні цінні папери завжди є іменними паперами – адже в електронній пам’яті реєстру актив реєструється виключно на юридична або фізична особа.

Коротко про особливості звернення

Передачу іменного цінного паперу можна здійснити тільки шляхом уступки вимоги. Таким чином, повинен бути:

Односторонній наказ від власника (може бути досить індосаменту)
Повинна бути укладена двостороння угода (цесія).

Всі рухи іменних акцій відображаються в книзі по реєстрації цінних паперів – обов’язок ведення такої книги покладається на акціонерне товариство (тобто емітента). Тут зафіксована вся інформація про кожну з випущених акцій.

До статуту емітента можуть бути внесені (на загальних зборах або при отриманні згоди правління товариства) вимоги про особливий порядок передачі іменних цінних паперів – як наслідок, можливості власника акцій емітента істотно обмежуються. Обхідний шлях для інвестора – використовувати акції на пред’явника, оборот яких не може бути врегульовано емітентом.

Посилання на основну публікацію