Грошовий обіг: поняття та види

Грошовий обіг – рух грошей в готівковій та безготівковій формах, що обслуговує реалізацію товарів, послуг в розрахунковому господарстві.
Грошовий обіг здійснюється в двох формах:
1. Готівка – валюти, банкноти.
2. Безготівковий обіг – здійснюється у вигляді записів грошових коштів по рахунках клієнта і надалі їх перерахування або заліку взаємних вимог. Розрахунки за безготівковим зверненням здійснюються за коштами форм безготівкового розрахунку:
– Платіжне доручення і платіжна вимога;
– Безакцептне списання (інкасове доручення) – застосовується до рахунку юридичної особи;
– Акредитив;
– Розрахунки чеками;
– Вексель.
Значення цифр в рахунку: 454 02 0 810 20 963204 001
454 02 – дані операції за балансом.
0 – захисний код рахунку.
810 – код валюти, в якій здійснюється операція.
20 963204 001 – рахунок самого клієнта.
20 – номер відділення, в якому обслуговується клієнт.
963204 – основа рахунку – індивідуальний номер клієнта.
001 – найменування операції.
Форми безготівкового розрахунку закріплені законодавством становищем «Про безготівкові розрахунки». Кожен клієнт сам вибирає, по якій формі він буде здійснювати розрахунок з контрагентами, оформляючи договір про розрахунково-касовому обслуговуванні – договір банківського рахунку.

Посилання на основну публікацію