Гранична норма заміщення

Поведінка споживача характеризується граничною нормою заміщення товару: MRS.
MRSxy = – (дельта Х / дельта У) – гранична норма заміщення товару х товаром у. Наприклад, якщо MRSxy = 3, то споживач заради 1 товару х готовий відмовитися від 3 товарів у.
Гранична норма заміщення знижується в міру того, як збільшується в наборі кількість товару х. Графічно гранична норма заміщення виражається кутом нахилу кривої байдужості до осі х в конкретній точці або на конкретному відрізку.
Гранична норма заміщення – позитивна величина. Вона дорівнює абсолютному значенню тангенса кута нахилу. Її зниження для кривої байдужості можна проілюструвати математично: втрати від придбання одного товару = додатковим корисностям від придбання іншого.
В рамках однієї кривої байдужості корисність постійна, і при заміщенні одного товару іншим втрати повинні бути компенсовані.

Посилання на основну публікацію