Графіки та їх значення в економічній теорії

В математиці незалежна змінна – горизонтальна вісь, залежна – вертикальна. Економісти не завжди дотримуються цього правила. Пряма залежна – висхідна лінія, зворотна – спадна.
Незалежна змінна – «причина», змінна, яка викликає зміна залежної змінної.
Залежна змінна – «слідство».
Нахил прямої між двома точками визначається як відношення вертикального її зміщення (підвищення або зниження) до горизонтального зміщення (крок по осі), обумовлена пересуваннями між точками.
Опис нахилу вимагає трьох додаткових пояснень:
1. Одиниці виміру.
2. Маржинальний аналіз (граничні зміни).
3. Нескінченні і нульові нахили.
Значення нахилу прямої і точки перетину з віссю ординат (вертикальною віссю) використовують для складання рівнянь. Рівняння для прямої має вигляд: у = а + в * х, де а – точка перетину з віссю ординат, а в – нахил прямої.
Кут нахилу кривої змінюється в міру просування по ній від однієї точки до іншої. Нахил в будь-якій точці можна визначити проведенням прямої, що стосується кривої у відповідній точці і обчисленням кута нахилу цієї прямої.

Посилання на основну публікацію