Готівковий бюджет

Готівковий бюджет – обсяг коштів, який є підсумком доходів і витрат готівки підприємства, планований кредитний баланс і баланс касових готівкових коштів. Готівковий бюджет має ключове значення для всіх компаній (в першу чергу, малих), адже з його допомогою можна обчислити об’єм залишилися готівкових коштів після виконання всіх зобов’язань (у тому числі і кредитних).

Готівковий бюджет: місце в класифікації, визначення, функції

У менеджменті підприємства бюджет являє собою план на певний період часу, який виражається у вигляді розрахованих цифр. Як правило, розрахункові цифри означають гроші, але іноді під ними ховається час, використовувані стрічки, обсяг енергії і так далі.

Одна з головних завдань менеджера – контроль бюджетних коштів і грамотне планування. Без бюджету неможливо встежити, скільки коштів було витрачено і який обсяг капіталу є в наявності на даний момент часу. При цьому менеджеру важливо, які бувають види бюджетів, і як їх правильно готувати.

Сам бюджет може класифікуватися по ряду ознак, наприклад, в залежності від діяльності компанія він буває гнучких і жорстких. Крім цього, існує статистичний бюджет, в якому допускаються витрати, що базуються на одноразовому вигляді асигнування. Компанія (її відділи) видають певний обсяг коштів, яких повинно вистачити на конкретний термін. Він вираховується з урахуванням ділової активності.

Всі бюджети, які входять до генерального, відносяться до статистичних. Надалі проводиться порівняння реальних результатів і показників статистики. При цьому до уваги не береться поточний рівень роботи компанії. Як правило, прогнозні результати порівнюються з фактичними, незалежно від того, який обсяг продажів був досягнутий за звітний період.

Гнучкий бюджет дозволяє допустити деякі зміни у витратах, незалежно від виду діяльності. Його складання здійснюється не для певного рівня ділової активності, а з метою обчислення його кордонів (діапазону). Для кожного розрахункового рівня продажів визначається своя сума витрат.

Генеральний бюджет охоплюють всю діяльність компанії. Основна мета – відобразити сумарну величину кошторисів і планів для різних відділів компанії (приватних бюджетів).

До складу генерального бюджету входять наступні частини:

– основні (фінансові) бюджетні кошти, а саме бюджет доходів і витрат, бюджет руху капіталу, прогнозний баланс;

– операційні бюджетні кошти, а саме бюджети управлінських і прямих матеріальних витрат, а також бюджети продажів;

– допоміжні бюджетні кошти – кредитний план, планування прямих матеріальних витрат, бюджет продажів і так далі;

– спеціальні бюджетні кошти. Сюди відносяться такі види бюджетів – окремих проектів, розподілу доходу і так далі.

Завдання основних бюджетів – ефективне управління фінансами компанії, оцінка стану бізнес-діяльності, здатність виконувати поставлені завдання. Основний бюджет дає інформацію керівнику щодо фінансового стану компанії, її інвестиційної привабливості.

Таким чином, для отримання повної картини необхідно складання трьох головних бюджетів. І якщо оформлення основного бюджету стоїть на першому місці, то допоміжний і операційний бюджети можуть визначатися з урахуванням поставлених завдань компанії, рівня підготовки працівників, особливостей бізнесу.

класифікація бюджетовКроме описаної вище кваліфікації, бюджети можна розділити на:

1. Прибутковість-видатковий. Його завдання – аналіз прибутку і виробничих витрат компанії у фінансовому вираженні. Даний вид бюджету вважається одним з найбільш простих і зрозумілих для керівника компанії. З його допомогою можна побачити обсяг реалізації товарів і послуг, а також визначити витрати на конкретний період часу.

2. Тимчасові бюджети. Сюди відносяться бюджети матеріальних ресурсів, потужностей виробничої частини, продукції. Особливість – відображення фізичних витрат компанії, які можуть бути переведені в фінансові одиниці. Даний бюджет хороший з позиції контролю, адже співробітнику простіше врахувати обсяг застосовуваного матеріалу, ніж прорахувати його ціну.

3. Бюджет капіталовкладень є план засобів, призначених для подальшого розвитку компанії. Як правило, вкладення капіталу відносяться до основної категорії витрат і мають тісний зв’язок з довгостроковим плануванням. Під капіталовкладенням розуміються кошти, які витрачаються на машини, будівлі, обладнання та інші ресурси.

4. Готівковий бюджет – являє собою прогнозну величину майбутніх виплат і надходжень компанії. Отримані результати, як правило, порівнюються з поточними витратами компанії. Бюджет готівки дозволяє контролювати підприємство щодо його здатності задовольняти зобов’язання по необхідному обсягу готівки.

Посилання на основну публікацію