1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Фінанси
 3. Головна книга

Головна книга

Головна книга (гроссбух) – основний зведений реєстр бухгалтерського обліку, в якому відображаються дані за звітний рік по всім рахунки бухгалтерського обліку, що застосовуються компанією.

Яку інформацію містить Головна книга

По кожному рахунку в Головній книзі записуються з відповідних регістрів (журналів-ордерів і т.п.):

 • сальдо на 1 січня звітного року;
 • дебетовий (в кореспонденції з кредитуються рахунками) і кредитовий (однією сумою) обороти за місяць;
 • сальдо на кінець місяця.

Суми дебетових і кредитових оборотів, а також дебетових і кредитових сальдо за всіма рахунками у Головній книзі повинні бути відповідно рівні.

Дані Головної книги використовуються при складанні бухгалтерської звітності.

Як формується Головна книга

Головна книга, як правило, автоматично формується використовуваною програмою автоматизації бухгалтерського обліку на підставі введених в програму операцій (проводка по рахунках бухгалтерського обліку).

Як оформляється Головна книга

Форма Головною книги встановлюється кожною компанією самостійно і затверджується додатком до облікової політики для цілей бухгалтерського обліку.

Форма Головною книги повинна містити такі реквізити:

 • найменування – «Головна книга»;
 • найменування компанії, котра склала Головну книгу;
 • звітний рік, на який заведена Головна книга;
 • безпосередньо дані бухобліку, які відображаються в Головній книзі;
 • величина грошового виміру об’єктів бухгалтерського обліку із зазначенням одиниці виміру;
 • найменування посад осіб, відповідальних за ведення Головної книги;
 • підписи осіб, відповідальних за ведення Головної книги, із зазначенням їх прізвищ та ініціалів або інших реквізитів, необхідних для ідентифікації цих осіб.

Головна книга складається на паперовому носії та (або) у вигляді електронного документа, підписаного електронним підписом в порядку і строки, встановлені обліковою політикою для цілей бухгалтерського обліку.

Виправлення в Головній книзі повинні містити дати виправлень, а також підписи осіб, відповідальних за ведення даного регістра, із зазначенням їх прізвищ та ініціалів або інших реквізитів, необхідних для ідентифікації цих осіб.

ПОДІЛИТИСЯ: